Islamic Republic of Iran

 

تأکید نشست ابتکار سه جانبه برضرورت مقابله با مسیر های دریایی به منظور مقابله با جریان تریاک افغانستان

Photo from: http://thedemocrate.com/2014/03/14/triangular-initiative-to-address-maritime-routes-for-afghan-opium/

16 مارس 2014- وزرای کنترل موادمخدر جمهوری های اسلامی افغانستان، ایران و پاکستان و مدیر اجرایی دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد،  یوری فدوتوف، در 14 مارس 2014 در نشست وزراء ابتکار سه جانبه در وین شرکت نمودند.

این نشست در حاشیه پنجاه و هفتمین نشست کمیسیون موادمخدر  تشکیل شد. هدف از آن بررسی پیشرفت های حاصله تحت ابتکار سه جانبه بود. این ابتکار از همکاری های مقابله با مواد مخدر میان سه کشور حمایت می کند و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل به عنوان دبیرخانه مساعدت فنی لازم را فراهم می کند.

ابتکار سه جانبه در سال 2007 و به منظور هماهنگ نمودن تلاش های افغانستان، ایران و پاکستان در مبارزه با تهدید جریان موادمخدر از افغانستان و همچنین سایر جرایم سازمان یافته در غرب آسیا شروع به کار نمود. این تلاش ها شامل انجام عملیات مشترک از طریق واحد برنامه ریزی مشترک مستقر در تهران و استفاده از افسران رابط به منظور اطمینان از تبادل بیشتر اطلاعات بین سه طرف است.

در یکی از اصلی ترین سخنرانی های این جلسه، مدیر اجرایی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد بر ضرورت اقدام علیه قاچاق دریایی تاکید نمود. ایشان به سفر خود به منطقه اشاره کرد که در آن معضل قاچاق دریایی از اصلی ترین مشکلات یاد شده بود.

آقای فدوتوف از فرصت استفاده کرده و از حمایت ایران از واحد برنامه ریزی مشترک قدردانی نمود و ایران و پاکستان را برای عملیات انجام شده در ماه های ژانویه و فوریه که منجر به کشف بیش از 1 تن انواع موادمخدر شد، ستود. ایشان همچنین بر  تعهد دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در حمایت از اعضای ابتکار سه جانبه برای ایجاد منطقه ای امن و مصون از موادمخدر و جرایم سازمان یافته، تأکید کرد.

کشورهای منطقه خلیج فارس  به دلیل موقعیت جغرافیایی با قاچاق انواع موادمخدر و پیش ساز مواجه هستند. این کشور ها برای جلوگیری از قاچاق باید کشتی هایی را که بین بنادر غرب آسیا و منطقه خلیج فارس در حرکت هستند، کنترل نمایند. دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد در یکی از اقدامات خود چارچوب همکاری های دریایی را برای مقابله با این مسئله ایجاد نموده است. در سال 2013 در نتیجه این ابتکار، کشورهای  ایران، پاکستان، امارات متحده عربی، استرالیا و عمان عملیاتی را انجام دادند که منجر به توقیف کشتی هایی با بیش از 10 تن انواع موادمخدر شد. 

بر اساس گزارش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد پیرامون تریاک افغانستان در سال 2013 ، کاشت تریاک با رکورد 36% افزایش روبرو بوده است در حالی که تولید تریاک 49% افزایش پیدا کرده است. بر اساس این گزارش، سطح مناطق تحت کشت از 154,000 به 209,000 هکتار رسیده است. این رقم از بیشترین مقدار آن در سال 2007 که 193,000 هکتار بود نیز بیشتر است. این وضعیت خطراتی را برای سلامت، ثبات و توسعه افغانستان و سایر کشورها ایجاد کرده و همچنین بر اقدامی جامع و کامل برای مشکل مواد تاکید می نماید.

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در حال حاضر رویکرد های جدید و خلاقانه ای را برای حل مشکل قاچاق مواد شامل رویکرد بین منطقه ای کنترل مواد را ایجاد می نماید که در آن مراکز منطقه ای را به منظور ارتقاء تبادل اطلاعات ویژه جنایی و همکاری های عملیاتی در مسیر بالکان، شمالی و مسیر جنوبی که برای قاچاق موادمخدر و پیش سازها از/به افغانستان استفاده می شود، به یکدیگر نزدیک می کند.