Islamic Republic of Iran


ملاقات مدير اجرائي دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد با آقاي احمدي نژاد، رئيس جمهور ايران،در پايان سفر خود


تهران/وين - 30 تير 1390 - يوري فدوتوف مدير اجرائي دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) در پايان ديدار رسمي سه روزهَ خود از جمهوري اسلامي ايران با آقاي محمود احمدي نژاد رئيس جمهور ايران ملاقات كرد تا راه هاي گسترش همكاري هاي عملي در مقابله با مواد مخدر را بررسي كند. اين دفتر با برنامهَ كشوري جديد خود در ايران فعاليت هاي خود را افزايش مي دهد. مدير اجرائي از رئيس جمهور به خاطر حمايت و همكاري عالي با دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد تشكر كرد.

وي گفت: "ايران بالاترين ميزان جهاني كشفيات ترياك و هروئين را دارد و به طور مؤثري به مكانيسم هاي منطقه اي كمك مي كند. من خوشحال هستم كه امروز با رئيس جمهور راه هاي افزايش همكاري ها، افزايش گفتگوهاي فني با جامعه بين المللي و مشاركت فعال ر برنامه منطقه اي دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در افغانستان و كشورهاي همسايه را بررسي مي كنيم."

وي در ديدار خود با آقاي علي اكبر صالحي، وزير امور خارجه، ايران را تشويق كرد تا همكاري نزديكتري با دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در خصوص اجراي برنامهَ كشوري داشته باشد. او از تصويب "كنوانسيون سازمان ملل متحد عليه فساد" توسط ايران قدرداني كرد و از ايران دعوت كرد تا تصويب "كنوانسيون عليه جنايات سازمان يافته فرامرزي" و پروتوكل هاي آن را نيز بررسي كند.

روز قبل، مدير اجرائي از مناطق شرقي هم مرز با افغانستان و پاكستان ديدار كرد و شاهد بود كه چگونه مقامات ايران امنيت مرزي و اقدامات ضد مواد مخدر خود را فازايش داده اند. او بر فراز بخشي از سامانهَ 1000 كيلومتري كانال، خندق و ديوارهاي سيماني در طول مرزهاي سيستان و بلوچستان پرواز كرد. پس از صحبت با مرزبانان و شنيدن چالش هاي آنها وي گفت كه اين افراد "زندگي خود را فداي عقب نگاه داشتن سيل شيطاني مواد مخدر مي كنند."

آقاي فدوتوف با آقاي نجار، وزير كشور و دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر نيز ديدار كرد. وي از تأثير نيروي پليس و نيروي نظامي ايران در خط اول قاچاق مواد مخدر قدرداني كرد. بر اساس گزارش سالانه مواد مخدر 2011 ميزان كشف ترياك (89 درصد) و هروئين/مورفين (41 درصد) را در دنيا دارد.

مدير اجرائي با توجه به نگراني هاي ايران در خصوص قاچاق مواد مخدر از طريق مرزهاي خود از تلاش هاي فعالانهَ ايران در مكانيسم هاي منطقه اي مانند ابتكار سه جانبه (مابين ايران، افغانستان و پاكستان) كه توسط دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد طراحي شده است و نيز برنامهَ منطقه اي دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد براي افغانستان و كشورهاي همسايه قدرداني كرد.

آقاي فدوتوف در مذاكرات با آقاي يحيي معروفي، دبير كل سازمان همكاري منطقه اي (اكو) تأكيد كرد كه اجراي برنامهَ منطقه اي افغانستان و كشورهاي همسايه باعث افزايش فعاليت هاي كنترل مواد مخدر در اكو و ديگر سازمان هاي منطقه اي و بين المللي مربوطه خواهد شد.

آقاي فدوتوف با آقاي شمس الدين حسيني وزير امور دارائي و اقتصادي ايران و رئيس شوراي عالي ضدپولشوئي نيز ديدار كرد. اين موضوعي است كه دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد كمك هاي فني خود را ارائه كرده است. در سال 2008 مجلس ايران قانون ضد پولشوئي را تصويب كرد. در سال 2009 دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به ايجاد واحد اطلاعات مالي (FIU) كمك كرد. وظيفهَ اين واحد ره گيري مبادلات مشكوك مالي و آموزش كاركنان است تا بتوانند روش هاي مناسب بين المللي را در ره گيري پولشوئي و تأمين مالي تروريسم انجام دهند. مدير اجرائي گفت دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد آماده است تا به اين وزارت خانه و نيز به واحد اطلاعات مالي براي همكاري بيشتر منطقه اي و بين المللي در مقابله با پولشوئي كمك كند.

وي قبل از ديدار با دكتر مرضيه وحيد دستجردي، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، از مركز گذري در تهران كه توسط سازمان غير دولتي "تولدي دوباره" اداره مي شود ديدار كرد. اين مركز به صدها هزار نفر از معتادين خدمات درماني ارائي مي دهد و يكي از همكاران اصلي در اجراي برنامهَ درماني اعتياد در سراسر كشور است.

آقاي فدوتوف از ابتكاراتي مانند سازمان "تولدي دوباره" قدرداني كرد. اين ابتكارات بر بهداشت و سلامت، مشاوره رواني-اجتماعي و نيز معرفي مجدد معتادين سابق به جامعه تمركز دارد. وي گفت: "مي دانيم كه اقدامات درماني جلوي بعضي از خطرناك ترين ضررها مانند جنايت، گسترش اچ آي وي و هپاتيت و طرد شدن توسط خانواده و جامعه را مي گيرد. شواهد باليني نشان مي دهد كه پيشگيري، درمان و مراقبت در كمك به معتادين براي ترك اعتياد، كنترل و جلوگيري از گسترش ايدز و بهبود زندگي افراد بسيار مهم است. افراد مي توانند از توانائي هاي خود استفاده كرده و اعضاي مفيدي در جامعه خود باشند."

آقاي فدوتوف در هنگام ترك تهران قول داد تا از اثربخشي برنامهَ كشوري دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد اطمينان حاصل كند و به چالش هاي امنيتي و بهداشتي كشور توجه كند. وي گفت: "ايران با تهديدات بزرگي روبرو است و در مقابل اين تهديدات تنها است، بسياري از پرسنل پليس خود را از دست داده و نيز افراد فراواني قرباني اين بيماري فراگير شده اند. يك الزام انساني بسيار مهم وجود دارد. هم در ايران، هم در منطقه و هم در سطح جهان چيزهاي بسياري در معرض خطر هستند."