Islamic Republic of Iran

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در وین سند استانداردهای بین­المللی پیشگیری از مصرف مواد را منتشر کرد .


23 اسفند 1391 - در گذشته اقدامات پیشگیری از مصرف مواد محدود به چاپ بروشورهای پیشگیری از مصرف مواد جهت هشدار به نوجوانان در زمینه خطرات مواد غیر قانونی بود. شایان ذکر است، چنین اقداماتی معمولاً منجر به تغییرات رفتاری کمی می­شد. اما در حال حاضر و با پیشرفت علم در این زمینه، دانش پیشگیری از مصرف مواد راه طولانی را پیموده است. روش­های علمی پیشگیری از مصرف مواد در خانواده­ها، مدارس و جوامع رشد کرده و زندگی کودکان و نوجوانان را، حتی حاشیه­نشین­ترین و فقیرترین آنها را، در محیطی امن و سالم تضمین می­نماید. هر دلاری که هم اکنون صرف اقدامات پیشگیری از مصرف مواد می­شود، در آینده باعث پس­انداز حداقل ده دلار در هزینه­های تامین سلامت، پیشگیری از جرم و هزینه­های اجتماعی می­شود.

عواملی که انسان­ها را در معرض خطر مصرف مواد قرار می­دهد در تمامی نقاط جهان متفاوت است، همان­گونه که ساختار و منابع موجود جهت پیشگیری از مصرف مواد در کشورهای مختلف گوناگون است. سند استانداردهای بین­المللی پیشگیری از مصرف مواد، که توسط دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در حاشیه پنجاه و ششمین اجلاس کمیسیون مواد مخدر در وین معرفی گردید، با هدف راهنمایی سیاستگذاران در سراسر جهان جهت تدوین برنامه­ها، سیاست­ها و ساختارهای موثر و اثرگذار پیشگیری از مصرف مواد در میان کودکان، نوجوانان، خانواده­ها و جوامع تدوین وتنظیم شده است.

سند استانداردهای بین­المللی پیشگیری از مصرف مواد چکیده­ای از شواهد علمی موجود و همچنین اجزا و خصوصیات اصلی و برجسته یک نظام موثر پیشگیری از مصرف مواد ملی است. این سند شرح مداخلاتی است که اثرگذاری آنها در کشورهای مختلف به اثبات رسیده است. شایان ذکر است، اقدامات موثر مطرح شده در این سند از نظر سنی طبقه­بندی شده­اند.این سند همچنین بر برخی از مشکلات پیشگیری از مصرف مواد، که نیازمند مطالعات بیشتر است، تأکید می­نماید.

سند استانداردهای بین المللی پیشگیری از مصرف مواد بر پایه فعالیت های پیشین سازمان های دیگر از جمله مرکز اروپائی کنترل مواد مخدر و سوء مصرف مواد، کمیسیون کنترل سوء مصرف مواد در آمریکا، سازمان جهانی بهداشت، بنیاد تربیت مدرس، مرکز کانادائی سوء مصرف مواد و انستیتوی ملی سوء مصرف مواد که در گذشته استاندارد ها و رهنمودهائی را پیرامون جنبه های مختلف پیشگیری از مصرف مواد ایجاد کرده اند، تدوین شده است.

سند استانداردهای بین­المللی پیشگیری از مصرف مواد بر شالوده فعالیت­های پیشین سازمان­های دیگر، از جمله مرکز اروپایی پایش مواد و سوء مصرف مواد، کمیسیون بین امریکایی کنترل سومصرف مواد، سازمان جهانی بهداشت، بنیاد تربیت مدرس، مرکز کانادایی سوء مصرف مواد و موئسسه ملی سوء مصرف مواد، و همچنین اسناد و دستورالعمل­های تدوین شده توسط آنها در زمینه­های گوناگون پیشگیری از مصرف مواد تدوین شده است و آنها را نیز به رسمیت می­شناسد. شایان ذکر است که گروه وسیعی از کارشناسان بین­المللی در تدوین این سند نقش داشته و همکاری نموده­اند.

جمهوری اسلامی ایران در سال 2011 "سند جامع پیشگیری اولیه از اعتیاد" که توسط گروهی از کارشناسان و دست اندرکاران از جمله دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد طرح ریزی شده بود را به اجرا درآورد. این استراتژی جامع پیشگیری اولیه از مواد مشخصه های منحصر به فردی دارد، از جمله این که یک رویکرد چند بخشی و نیاز مداراست و در آن تقسیم وظایف شده است ودارای اهداف کمیتی می باشد. این سند در راستای اقدامات خوبی که به مرور توسط همکاری/مساعدت فنی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد ارتقا یافته اند، توسط ایران اتخاذ شده است.

دفتر مقابله با مواد و جرم سازمان ملل متحد در چارچوب همکاری فنی خود پیرامون مواد مخدر و جرم برای جمهوری اسلامی ایران (2014-2011) تعدادی از فعالیت های مربوط به پیشگیری از مصرف مواد از جمله تولید، چاپ و اجرای آزمایشی راهنماها و بسته­های آموزشی برای خانواده­ها، اجتماعات، محیط­های کار، آموزشی و زندان­ها و معرفی بسته های مهارت های زندگی را اجرا کرده است که به عوامل خطر مصرف مواد می پردایند و در عین حال از طریق ایجاد  عوامل محافظت کننده خانواده و مدرسه را تقویت می کنند.  دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران برگزاری "کارگاه کنترل و ارزیابی برنامه های پیشگیری از مواد" را تحت  برنامه کشوری خود برای جمهوری اسلامی ایران برای سال 2013 برنامه ریزی کرده است.