Islamic Republic of Iran

 

توجه و تمرکز بر تأثیر مخرب فساد بر توسعه در بزرگترین گردهمایی مقابله با فساد در پاناما

18 نوامبر 2013- پنجمین اجلاس کنفرانس کشورهای عضو کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد (COSP5) در تاریخ 29-25 نوامبر 2013 در شهر پاناما برگزار خواهد شد. این کنفرانس که هر دو سال یکبار تشکیل می شود، بیش از 1500 نماینده از کشورهای عضو، مجالس، سازمان های بین دولتی، جامعه مدنی، بخش خصوصی و رسانه را گردهم  می آورد.

فساد، توسعه اقتصادی و اجتماعی را در سرتاسر جهان تهدید می کند. کشورهای در حال توسعه هر سال به دلیل آعمال ناشی از فساد خسارات زیادی را متحمل می شوند. میلیون ها مرد، زن و کودک با محرومیت از آموزش، مراقبت های اصلی بهداشت، سیستم فاضلاب مناسب و آب سالم، این هزینه را پرداخت می کنند.

افتتاحیه این کنفرانس با سخنرانی یوری فدوتوف مدیر اجرائی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و رئیس جمهوری پاناما آغاز خواهد شد. برخی از موضوعات مهم در برنامه کاری این کنفرانس عبارتند از فساد و برنامه توسعه بعد از سال 2013، بازگردانیدن اموال، گزارش های کشوری و جلوگیری از فساد در رویدادهای مهم عمومی. این رویداد همچنین با انتشار و ارائه یک سری انتشارات مفید در زمینه مقابله با فساد و روزنامه نگاری تجسسی، رضایت و اصول اخلاقی در بخش خصوصی و همچنین تدارکات و خریدهای سازمانی همراه خواهد بود.

کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد تنها سند حقوقی الزام آور جهانی در مقابله با فساد است. این کنوانسیون در دسامبر سال 2005 لازم الااجراء گردید و 168 کشور در آن عضویت دارد. کنوانسیون مذکور کشورها را ملزم به جرم انگاری فساد و پیشگیری از آن، ارتقاء همکاری بین المللی ، بازگردانیدن اموال به سرقت رفته  و بهبود مساعدت های  فنی و تبادل اطلاعات در دو بخش عمومی و خصوصی می نماید.

برای اطلاع بیشتر، به @UNODC در توییتر مراجعه و برای بحث و گفتگو در این زمینه از #NoToCorruption و #CoSP5 استفاده نمائید.

برای اطلاعات بیشتر:

اسناد و مدارک مربوط به پنجمین اجلاس کنفرانس کشورهای عضو کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد

وب سایت کنفرانس

تلاش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد علیه فساد و جرم اقتصادی