English version

See also:

Huấn luyện thông tin nghiệp vụ trên máy tính cho lực lượng hành pháp của Việt Nam

Bangkok (Thái Lan), 12/04/2010 - Trong hai ngày 1 và 2 tháng 4 vừa qua, dự án "Tăng cường năng lực thu thập và trao đổi thông tin phòng chống tội phạm ma túy giữa các cơ quan thực thi pháp luật phòng chống ma túy Việt Nam" của UNODC phối hợp với đơn vị huấn luyện trên máy tính tại Bangkok đã tổ chức một khóa huấn luyện thông tin nghiệp vụ cơ bản trên máy tính cho các sỹ quan quản lý đào tạo thuộc các cơ quan hành pháp của Việt Nam. Khóa học được tổ chức tại trung tâm huấn luyện của Văn phòng Ủy ban kiểm soát ma túy - ONCB của Thái Lan; và là một hoạt động trong chương trình xây dựng năng lực nhằm thực hiện các khóa huấn luyện sử dụng thông tin nghiệp vụ cơ bản cho các sỹ quan trực tiếp chiến đấu chống tội phạm ma túy tại Việt Nam.

12 sỹ quan quản lý đào tạo đã được đề cử từ các cơ quan hành pháp chủ chốt của Việt Nam bao gồm Cục cảnh sát điều tra tội phạm ma túy, Cục điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan, Cục Ma túy - Bộ đội Biên phòng và Cục Cảnh sát biển.

Khóa huấn luyện thông tin nghiệp vụ cơ bản trên máy tính gồm 3 học phần: Giới thiệu về thông tin nghiệp vụ, Áp dụng thông tin nghiệp vụ, và Chu trình thông tin nghiệp vụ.

Vào tháng 5 năm nay, 3 trung tâm huấn luyện sẽ được thành lập tại Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Các khóa huấn luyện thông tin nghiệp vụ cơ bản trên máy tính tại 3 trung tâm sẽ được thực hiện dưới sự quản lý và điều phối của 12 sỹ quan quản lý đào tạo và dành cho các sỹ quan hành pháp trên toàn quốc.


Từ năm 1999, thông qua huấn luyện trên máy tính, UNODC đã có những hỗ trợ về mặt kỹ thuật cho các quốc gia thành viên nhằm xử lý một loạt các vấn đề liên quan đến tội phạm xuyên quốc gia. Chương trình giảng dạy hiện tại của UNODC có 78 học phần và được dịch ra 18 ngôn ngữ. Hiện tại chương trình này đang được giảng dạy tại 300 trung tâm ở 52 quốc gia, trong đó hơn 100 trung tâm nằm ở khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương. UNODC đã triển khai mở rộng mô hình huấn luyện trên máy tính từ Văn phòng khu vực tại Bangkok.