English version
Documents
See also:

Bộ Công An Việt Nam và UNODC tổ chức hội nghị hợp tác phòng chống ma túy và tội phạmHà nội (Việt Nam), 2-2-2011
- Ngày 17-1-2011, Bộ Công An Việt Nam và Cơ quan Phòng chống Ma túy và Tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) đã tổ chức hội nghị viện trợ của UNODC và xác định các lĩnh vực hợp tác năm 2011.

Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Cảnh sát Phòng chống Tội phạm và bà Zhuldyz Ajkisheva, Giám đốc Quốc gia UNODC Việt Nam đồng chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, thiếu tướng Vũ Hùng Vương đánh giá cao viện trợ của UNODC đã giúp đỡ chính phủ thực hiện kế hoạch tổng thể và xây dựng chiến lược quốc gia phòng chống ma túy đến năm 2020. Viện trợ của UNODC đã nâng cao hiệu quả đấu tranh của các cơ quan thi hành pháp luật và góp phần tăng cường nỗ lực phòng chống ma túy và tội phạm của Việt Nam. Thiếu tướng cũng nêu lên những thách thức mới như tội phạm công nghệ cao và các tội phạm mới khác, đòi hỏi tăng cường hợp tác hơn nữa giữa Việt Nam với UNODC.

Bà Akisheva, Giám đốc Quốc gia UNODC đã giới thiệu chi tiết quá trình xây dựng và thực hiện chương trình hợp tác năm 2010 của UNODC Việt Nam và đề xuất nội dung hợp tác năm 2011 như đơn giản hóa quá trình phê duyệt dự án, các cơ quan hành pháp tich cực tham gia góp ý xây dựng một kế hoạch chung của Liên hợp quốc và xây dựng chương trình quốc gia tạo ra khuôn khổ chiến lược viện trợ của UNODC cho Việt Nam. Hội nghị tập trung đặc biệt thảo luận xây dựng một kế hoạch chung của Liên hợp quốc là cơ sở hợp tác với Chính phủ Việt Nam.

Các ấn phẩm của UNODC bao gồm danh mục các dịch vụ đã dịch sang tiếng Việt, cẩm nang tư pháp hình sự phòng chống buôn người và các tài liệu khác đã được phân phát tại hội nghị.


45 cán bộ cao cấp thuộc Bộ Công An, đại diện cho các cục cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy, tham nhũng, tội phạm công nghệ cao, tội phạm về an toàn trật tự xã hội, Cục Y tế, Vụ Pháp chế, Vụ hợp tác quốc tế, Văn phòng thường trực phòng chống tội phạm và ma túy, Viện Khoa học Hình sự, Cục quản lý xuất nhập cảnh, Học viện Cảnh sát, Ban thanh tra, Interpol Việt Nam và các chuyên gia của UNODC.