Informācija par projektu

Projekta nosaukums

"Jaunas iespējas pakalpojumu sniegšanai klientiem HIV/AIDS profilakses darbā ar narkotiku lietotājiem Bauskā"

Ilgums 2008.gada 1.oktobris - 2009.gada 15.oktobris
Projekta mērķis un uzdevumi
 • Pateicoties daudzveidīgākam pakalpojumu piedāvājumam,  samazināt  narkotiku lietotāju potenciālos  HIV/AIDS inficēšanās draudus un bīstamību sabiedrībai;
 • Paplašināt pakalpojumu biežumu kopienā dzīvojošiem intravenozo narkotiku lietotājiem;
 • Celt sociālā darba prestižu.
Rezultāti
 • Ielu darbinieki nodibinājuši kontaktus ar 27 jauniem klientiem - intravenozo narkotiku lietotājiem, kas uzsākuši šļirču apmaiņu HIV un atkarību profilakses kabinetā.
 • Pieaudzis pastāvīgo klientu skaits, kas maina šļirces: projektā sākumā - 20 mēnesī, projekta beigās - 47 (plānots 65).
 • Pieaudzis tiešo kontaktu skaits: projektā sākumā - 120 klienti mēnesī, projekta beigās - 173 (plānots 190).
 • Samazinājies izmesto šļirču skaits: projektā sākumā atpakaļ atdoti 50% izsniegto šļirču, projekta beigās - 85% šļirču (plānots 95%).
 • Kopā izdalītas 1800 šļirces, saņemtas atpakaļ - 1620 šļirces.
 • Palielinājies informēto personu skaits par HIV inficēšanās un ārstēšanās iespējām - projekta īstenošanas laikā publicētas 26 publikācijas par HIV/AIDS un atkarībām.
 • Projekta laikā veikti 99 B hepatīta testi, 101 C hepatīta tests un 73 HIV testi.
 • Projekta īstenošanas laikā izstrādātas un izdalītas 200 anketas (atpakaļ saņemtas 170) par atkarību izraisošo vielu lietošanu jauniešu vidū. Aptaujas rezultāti prezentēti Bauskas Sociālajā dienestā un Bauskas pilsētas skolās.

UNODC piešķirtais budžets

6,734.00 LVL

 

Atpakaļ