Informacija apie projektą


Projekto pavadinimas

"Būkime sveiki"
Trukmė 2007 m. rugsėjo mėn. 01 d. - 2008 m. rugpjūčio mėn. 31 d.
Projekto tikslas ir uždaviniai

Pagrindinis projekto tikslas - pagerinti paslaugas, teikiamas ne kabinete (gatvės darbuotojai, lygus lygiam mokymai), stengiantis pasiekti programose nedalyvaujančią ("paslėptą") narkotikų vartotojų, ypač moterų, grupę bei įtraukti juos į ŽIV prevencijos bei gydymo nuo narkomanijos programas, taip sumažinant ŽIV bei LPI plitimą tarp seksualinių paslaugų teikėjų, ŠNV bei išėjusiųjų iš kalinimo įstaigų.

Projekto uždaviniai:

 • Suorganizuoti mokymus konsultantėms iš rizikos grupės lygus-lygiam principu, siekiant įgalinti jas dirbti gatvės darbuotojomis;
 • Išbandyti bei plėtoti efektyvią gatvės darbuotojų veiklos sistemą, skirtą mokymus baigusioms lygių grupės konsultantėms;
 • Teikti žinias, informaciją apie ŽIV plitimo būdus seksualinių paslaugų teikėjams bei ŠNV;
 • Tirti seksualinių paslaugų teikėjus ir ŠNV dėl ŽIV bei teikti konsultacijas prieš ir po ŽIV tyrimo;
 • Teikti informacinę bei medicininę paramą ŠNV bei seksualinių paslaugų teikėjams, esant poreikiui aprūpinti juos švirkštais, adatomis, prezervatyvais ir lubrikantais.
Rezultatai

Projekto įgyvendinimo metu buvo suorganizuoti penki vienos dienos mokymai seksualinių paslaugų teikėjoms bei ŠNV apie ŽIV/AIDS, LPI, lytinius santykius, kt. Mokymus vedė socialiniai darbuotojai, gydytojos epidemiologė bei ginekologė.

Gatvės darbuotojai teikė konsultacijas bei dalino informaciją seksualinių paslaugų teikėjoms bei ŠNV apie ŽIV/AIDS, LPI, priklausomybę nuo narkotikų, asmens teises ir kt. Taip pat jie dalino adatas, švirkštus, prezervatyvus ir lubrikantus. Lygių grupės  konsultantai dirbo Lvovo, Kalvarijų, Sodų, Pylimo, Dzūkų gatvėse bei Romų bendruomenėje. Rizikos grupių nariai taip pat gavo "Būkime sveiki" dalyvio korteles.

Dešimties dienų gatvės darbo bei lygių grupės konsultavimo metodų mokymuose dalyvavo 9 asmenys. Pagrindinis mokymų tikslas - pagerinti darbuotojų konsultavimo įgūdžius bei komandinio darbo gebėjimus. Mokymų metu dalyviams interaktyvių metodų pagalba buvo perteikta informacija apie ŽIV, LPI, priklausomybę nuo narkotikų, saugesnį lytinį elgesį, teisinius (seksualinių paslaugų teikimą, migraciją, apgyvendinimą) bei socialinius aspektus (socialines paslaugas, kt.).

Paruošta mokomoji bei informacinė medžiaga apie ŽIV/AIDS - "STOP - narkotikams, STOP - AIDS" - buvo išdalinta tikslinės grupės nariams.

Klientams (seksualinių paslaugų teikėjams bei ŠNV) paslaugos buvo teikiamos ir kabinete: atliekami ŽIV tyrimai, konsultuojami prieš ir po ŽIV tyrimo. Taip pat dalinamos adatos, švirkštai, prezervatyvai ir lubrikantai.

Anoniminės apklausos, kuria buvo siekiama išsiaiškinti klientų žinias, požiūrį bei elgesį, metu surinkti bei išanalizuoti duomenys atskleidė, jog nemaža dalis (40,4 proc.) respondentų žino apie ŽIV plitimo lytiniu keliu prevenciją ir neturi klaidingų įsitikimų dėl ŽIV/AIDS.

Pagrindiniai indikatoriai:

 • Mokymų, skirtų gatvės darbuotojams, skaičius - 9;
 • Seksualinių paslaugų teikėjų bei ŠNV, dalyvavusių mokymuose, skaičius - 30;
 • Seksualinių paslaugų teikėjų, kuriems buvo suteikta konsultacija prieš ŽIV tyrimą, skaičius - 300;
 • Seksualinių paslaugų teikėjų, kuriems buvo atliktas ŽIV tyrimas, skaičius - 222;
 • Seksualinių paslaugų teikėjų, kuriems buvo suteikta konsultacija po ŽIV tyrimo, skaičius - 200;
 • Išdalintų prezervatyvų skaičius - 11140;
 • Išdalintų lubrikantų skaičius - 2720;
 • Išdalintų švirkštų ir adatų skaičius - 10000;
 • Išdalintos informacijos (t.y. lankstinukai, lipdukai, brošiūros, kt.) skaičius - 6000;
 • Klientų, gyvenančių su ŽIV, kurie buvo nukreipti tirtis dėl oportunistinių infekcijų /TB, skaičius - 24,

UNODC biudžetas

49,765.00 LTL

 

Atgal