Informacija apie projektą


Projekto pavadinimas

"ŽIV/AIDS prevencijos paslaugų prieinamumo užtikrinimas ŠNV bei jų šeimų nariams Druskininkuose"
Trukmė 2007 m. rugsėjo mėn. 01 d. - 2008 m. balandžio mėn. 30 d.
Projekto tikslas ir uždaviniai

Pagrindinis šio projekto tikslas - užtikrinti ŽIV/AIDS prevencijos paslaugų prieinamumą ŠNV bei jų šeimų nariams Druskininkų savivaldybėje.

Projekto uždaviniai:

 • Pagerinti teikiamų žalos mažinimo paslaugų kokybę;
 • Pagerinti prieinamumą prie žalos mažinimo paslaugų ŠNV, jų šeimų nariams bei kitoms interesų grupėms Druskininkų savivaldybėje ir didinti jų sąmoningumą.
 • Suremontuoti bei pritaikyti patalpas, skirtas žalos mažinimo paslaugų ŠNV ir konsultavimo paslaugų šeimos nariams teikimui, Druskininkuose.
 • Įsigyti įrangą, reikalingą žemo slenksčio paslaugų teikimui.
Rezultatai

Projekto įgyvendinimo metu žemo slenksčio kabinetas teikė anonimines, lanksčias ir nemokamas paslaugas ŠNV bei konsultavimo paslaugas ŠNV šeimų nariams. Pilnai renovuotose bei įrengtose patalpose paslaugos teikiamos kiekvieną dieną, įskaitant ir savaitgalius.

Projekto metu suorganizuotas apskrito stalo susitikimas Druskininkų savivaldybėje, kurio metu vietinės valdžios atstovai supažindinti su žalos mažinimu bei vykdomu projektu. Taip pat žalos mažinimo kabinete dirbantiems darbuotojams surengtas seminaras apie adatų ir švirkštų keitimo programų vykdymą, konsultavimą prieš ir po ŽIV tyrimo, šeimos narių konsultacijas ir kt.

Siekiant padidinti ŠVN, jų šeimų narių bei visuomenės sąmoningumą,   organizacija parengė ir išplatino 1500 lankstinukų apie ŽIV/AIDS, narkomanijos prevenciją ir teikiamas paslaugas.

Projekto pasiekti rezultatai:

 • Pakeistų adatų ir švirkštų skaičius - 19173.
 • Surinktų adatų ir švirkštų skaičius - 21648.
 • Išdalintų dezinfekcijos priemonių skaičius - 9938.
 • Išdalintų prezervatyvų skaičius - 1487.
 • Išdalintos tvarsliavos skaičius - 178.
 • Perrištų žaizdų skaičius - 52.
 • Tyrimams išsiųstų biologinio skysčio mėginių skaičius - 11.
 • Išdalintų maisto davinių skaičius - 2099.
 • Tarpininkavimų bei atstovavimų skaičius - 32.
 • Apsilankymų skaičius - 2348.
 • Konsultuotų klientų skaičius- 114.
 • ŠNV, reguliariai lankančių švirkštų ir adatų keitimo kabinetą, skaičius - 15.

UNODC biudžetas

60,000.00 LTL

 

Atgal