Informacija apie projektą


Projekto pavadinimas

"ŽIV/AIDS prevencijos gerinimas tarp ŠNV Klaipėdos rajone"
Trukmė 2007 m. spalio mėn. 02 d. - 2008 m. spalio mėn. 02 d.
Projekto tikslas ir uždaviniai

Pagrindinis projekto tikslas - sumažinti ŽIV plitimą, pagerinant ir praplečiant žemo slenksčio paslaugų, teikiamų Klaipėdos priklausomybės ligų centro (KPLC) Anoniminio konsultavimo kabinete (AKK), spektrą.

Projekto uždaviniai:

 • Užmegzti bei palaikyti ryšius su naujais, programoje dar nedalyvaujančiais ŠNV, jų partneriais, šeimų nariais bei informuoti apie teikiamas sveikatos, socialines bei teisines paslaugas;
 • Teikti paslaugas ŠNV, kurie nenori ar dar nepasiruošę atsisakyti narkotikų vartojimo;
 • Paskatinti ŠNV nustoti vartoti narkotikus, sumažinti rizikingą elgesį, išsitirti sveikatos būklę bei gydytis esant būtinumui. Taip pat mokyti ir teikti informaciją apie infekcijas bei priklausomybes;
 • Sumažinti aplinkos taršą bei daromą žalą visuomenei;
 • Renovuoti bei įrengti kabinetą, skirtą sveikatos paslaugų teikimui (kraujo ėmimui, žaizdų perrišimui, kt.);
 • Aprūpinti AKK darbo vietas technine įranga.
Rezultatai

Įgyvendinant projektą Klaipėdos priklausomybės ligų centras renovavo bei pilnai įrengė sveikatos priežiūros paslaugų teikimui skirtą kabinetą. AKK darbuotojai pelnė klientų pasitikėjimą, o tai padėjo užmegzti bei palaikyti ryšius su klientais tiek kabinete, tiek už jo ribų. Tai taip pat padėjo pritraukti naujus klientus.

ŠNV buvo teikiamos šios paslaugos: adatų ir švirkštų keitimas, prezervatyvų dalinimas, informavimas ir konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas kliento interesams sprendžiant medicininius, socialinius ir teisinius klausimus, žaizdų perrišimas, testavimas dėl ŽIV bei kitų per kraują bei lytiniu keliu plintančių infekcijų.

Keletas motyvuotų ŠNV nusprendė nustoti vartoti narkotikus bei buvo nukreipti į reabilitacijos centrus, keletas perėjo detoksikacijos kursą, dalyvavo Minesotos programoje, kt.

Klientų apklausa atskleidė, jog projekto įgyvendinimo metu sumažėjo klientų rizikingas elgesys: ŠNV nebesidalina adatomis ir švirkštais, panaudotas adatas ir švirkštus saugoja specialiu būdu, naudojasi prezervatyvais bei dažniau atlieka ŽIV testus. Taip pat panaudotas adatas ir švirkštus ŠNV grąžindavo AKK, taip parodydami rūpestį savo pačių bei visos visuomenės gerove.

Pagrindiniai indikatoriai:

 • Reguliarių AKK klientų (ŠNV) skaičius - 240;
 • AKK klientų apsilankymų skaičius - 11172;
 • Išdalintų adatų ir švirkštų skaičius - 30696;
 • Surinktų ir utilizuotų adatų ir švirkštų skaičius - 30780;
 • Išdalintų dezinfekcinių priemonių skaičius - 46416;
 • Išdalintų prezervatyvų skaičius - 5112;
 • Išdalintos tvarsliavos skaičius - 2748;
 • Išdalintos vatos skaičius - 1428;
 • Mokomųjų paslaugų bei konsultacijų sveikatos klausimais skaičius - 2400;
 • Suteiktų informacinių paslaugų skaičius - 10884;
 • Suteiktų konsultacijų skaičius - 2124;
 • Paimtų kraujo mėginių tyrimams skaičius - 156;
 • Tarpininkavimų bei atstovavimų skaičius - 756;
 • Atliktų konsultacijų prieš ŽIV tyrimą skaičius - 156;
 • Atliktų konsultacijų po ŽIV tyrimo skaičius - 132.

UNODC biudžetas

60,000.00 LTL

 

Atgal