Informacija apie projektą


Projekto pavadinimas

"Padidinti naudojimąsi socialinėmis ŽIV/AIDS prevencijos ir žalos mažinimo paslaugomis tarp nuteistų ir bausmę atlikusių asmenų"
Trukmė 2007 m. lapkričio mėn. 01 d. - 2008 m. spalio mėn. 31 d.
Projekto tikslas ir uždaviniai

Pagrindinis projekto tikslas - padidinti naudojimąsi socialinėmis ŽIV/AIDS prevencijos ir žalos mažinimo paslaugomis tarp nuteistų ir bausmę atlikusių asmenų.

Projekto uždaviniai:

 • Vesti informacinius seminarus bei mokymus Šiaulių tardymo izoliatoriuje bei Šiaulių miesto ir rajono pataisos inspekcijoje;
 • Teikti individualias konsultacijas Šiaulių tardymo izoliatoriuje bei Šiaulių miesto ir rajono pataisos inspekcijoje;
 • Teikti psicho-socialines konsultacijas paramos ir labdaros fondo "KRIS - Šiaurės Vakarų Lietuvoje" patalpose;
 • Parengti bei išplatinti informacinius lankstinukus apie ŽIV/AIDS tikslinių grupių atstovams.
Rezultatai

Įgyvendinant projektą Šiaulių tardymo izoliatoriuje bei Šiaulių nakvynės namuose (planuota Šiaulių miesto ir rajono pataisos inspekcijoje) buvo teikiamos socialinės ir psichologinės konsultacijos, organizuojami informaciniai seminarai ŽIV/AIDS tema. Asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų, esant poreikiui, buvo teikiamos socialinės integracijos konsultacijos paramos ir labdaros fondo "KRIS - Šiaurės Vakarų Lietuvoje" patalpose.

Projekto metu taip pat buvo teikiamos ŽIV/AIDS prevencinės konsultacijos projekto dalyvių šeimos nariams bei artimiesiems. Parengti bei išplatinti informaciniai lankstinukai apie ŽIV/AIDS tikslinės grupės nariams.

Pagrindiniai indikatoriai:

 • ŽIV/AIDS seminarų Šiaulių tardymo izoliatoriuje skaičius - 12;
 • ŽIV/AIDS seminarų Šiaulių nakvynės namuose skaičius - 12;
 • Socialinio darbuotojo individualių konsultacijų Šiaulių tardymo izoliatoriuje skaičius - 2 kartus per savaitę po 2 valandas;
 • Psichologo terapinių seminarų ir individualių konsultacijų Šiaulių tardymo izoliatoriuje skaičius - 2 kartus per savaitę po 2 valandas;
 • Psichologo terapinių seminarų ir individualių konsultacijų Šiaulių nakvynės namuose skaičius - 2 kartus per savaitę po 2 valandas;
 • Socialinės integracijos konsultacijų paramos ir labdaros fondo "KRIS - Šiaurės Vakarų Lietuvoje" patalpose skaičius - kasdien po 2 valandas;
 • Parengtų bei išdalintų lankstinukų skaičius - 200.

UNODC biudžetas

39,500.00 LTL

 

Atgal