Informacija apie projektą


Projekto pavadinimas

"ŽIV/ AIDS prevencija ir priežiūra tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų Kėdainių rajone"
Trukmė 2007 m. spalio mėn. 01 d. - 2008 m. rugsėjo mėn. 30 d.
Projekto tikslas ir uždaviniai

Pagrindinis projekto tikslas - pagerinti ŽIV/AIDS prevenciją ir priežiūrą tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų Kėdainių rajone pradedant bei tęsiant farmakoterapiją opioidiniais vaistiniais preparatais (metadonu).

Projekto uždaviniai:

 • Vykdyti ŽIV ir kitų infekcinių ligų prevenciją tarp ŠNV;
 • Pagerinti somatinę ir psichinę būklę asmenų, turinčių priklausomybę nuo opioidų;
 • Pagerinti pacientų socialinę adaptaciją bei integraciją į visuomenę, mažinti stigmą;
 • Teikti farmakoterapiją metadonu, įtakojančią ŽIV plitimui svarbaus rizikingo elgesio mažinimą.
Rezultatai

Įgyvendinant projektą Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras pritaikė turimas patalpas bei įsigijo reikiamą įrangą farmakoterapijos metadonu teikimui ir palaikymui. Farmakoterapijos paslaugas teikia du psichiatrai, keturios slaugės bei socialinis darbuotojas.

Projekto metu 11 žmonių atlikti ŽIV testai, informacija apie nemokamą testavimą buvo skelbiama vietinėje spaudoje. Taip pat dviejuose vietiniuose laikraščiuose buvo paskelbti trys straipsniai apie farmakoterapiją opioidiniais vaistiniais preparatais (metadonu) Kėdainių rajone. Kėdainių televizijoje rodytas reportažas apie vykdomą projektą ir teikiamą gydymą. Visuomenei parengta bei išplatinta (viso 2000 vnt.) informacinė medžiaga apie lytiškai plintančias ligas ir jų prevenciją, ŽIV/AIDS ir žalos mažinimo paslaugas. Projektu metu vyko nuolatinė komunikacija bei keitimasis informacija su psichikos sveikatos ir priklausomybės ligų centrais bei Lietuvos AIDS centru.

Projekto dalyvių kompetenciją seminarų bei susitikimų metu kėlė ekspertai iš Vilniaus priklausomybės ligų centro bei paramos ir labdaros fondo "Vilties švyturys". Centro personalas dalyvavo UNODC ir Vilniaus priklausomybės ligų centro organizuotame seminare.

Pagrindiniai indikatoriai:

 • Asmenų, dalyvaujančių farmakoterapijoje, skaičius - 6;
 • ŠNV, kuriems buvo suteikta informacija apie farmakoterapiją, skaičius - 50;
 • Savigalbos grupių skaičius - 1;
 • Paruoštos bei išdalintos informacinės medžiagos visuomenei skaičius - 2000;
 • Publikacijų vietinėje spaudoje skaičius - 3;
 • Apmokytų specialistų skaičius - 11;
 • Susitikimų su psichikos sveikatos centrų, priklausomybės ligų centrų ir kt. darbuotojais skaičius - 4.

UNODC biudžetas

60,000.00 LTL

 

Atgal