Informacija apie projektą


Projekto pavadinimas

"Savigalbos grupė švirkščiamųjų narkotikų vartotojams rizikuojantiems užsikrėsti ŽIV bei mokymai priklausomybę opiatams turintiems, bet narkotikų nevartojantiems ŠNV"
Trukmė 2007 m. lapkričio mėn. 01 - 2008 m. liepos mėn. 31 d.
Projekto tikslas ir uždaviniai

Pagrindinis projekto tikslas - ŽIV prevencija tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų Vilniaus priklausomybės ligų centre, Vilniaus 2-uose pataisos namuose bei Alytaus pataisos namuose.

Projekto uždaviniai:

 • Pradėti savigalbos grupių veiklą tarp didelės rizikos grupės narių Vilniaus priklausomybės ligų centre, Vilniaus 2-uose pataisos namuose bei Alytaus pataisos namuose;
 • Teikti informaciją apie reabilitaciją, farmakoterapiją bei ŽIV gydymą savigalbos grupių nariams;
 • Teikti individualias konsultacijas tikslinės grupės nariams;
 • Organizuoti informacinius seminarus Vilniaus bei Alytaus pataisos namų darbuotojams apie įgyvendinamą projektą, darbą su didelės rizikos grupės nariais bei asmenimis, gyvenančiais su ŽIV/AIDS;
 • Keisti švirkštus tikslinės grupės nariams;
 • Nukreipti motyvuotus asmenis į reabilitacijos centrus;
 • Dalintis informacija apie organizacijos veiklą, projektą bei pasiektus rezultatus.
Rezultatai

Projekto įgyvendinimo metu VšĮ "Pusiaukelis" organizavo savigalbos grupių susitikimus Vilniaus priklausomybės ligų centre, Vilniaus 2-uose pataisos namuose bei Alytaus pataisos namuose. Savaitinių savigalbos grupių ciklą vedė buvę ŠNV. Susitikimai vieną kartą per savaitę vyko Vilniaus priklausomybės ligų centre, kartą per dvi savaites Vilniaus 2-uose pataisos namuose ir Alytaus pataisos namuose. Viso Vilniaus priklausomybės ligų centre suorganizuoti 22, Vilniaus 2-uose pataisos namuose - 20, Alytaus pataisos namuose - 13 susitikimų. Vieno susitikimo trukmė - 2-3 valandos. Individualios socialinės psichologinės konsultacijos tikslinės grupės nariams teiktos po savigalbos grupių susitikimų.

Organizuoti susitikimai su Vilniaus 2-ųjų pataisos namų bei Alytaus pataisos namų personalu, siekiant gauti grįžtamąjį ryšį apie įgyvendinamą projektą ir aptarti veiklos gerinimo galimybes bei iššūkių ir problemų sprendimo būdus.

Reabilitacijos centre "Pusiaukelis" organizuotos keturių valandų trukmės darbo grupės ŽIV prevencijos ir gydymo tematika. Parengti bei tarp tikslinės grupės narių išplatinti lankstinukai bei plakatai.

Pagrindiniai indikatoriai:

 • Savigalbos grupių skaičius - 3;
 • Asmenų, aktyviai dalyvaujančių savigalbos grupėse, skaičius - 125;
 • Asmenų, kuriems suteikta informacija apie ŽIV prevenciją bei gydymą, skaičius - 620;
 • Grupinių susitikimų Vilniaus priklausomybės ligų centre, Vilniaus 2-uose pataisos namuose bei Alytaus pataisos namuose skaičius - 55;
 • Mokymų Vilniaus 2-uose pataisos namuose bei Alytaus pataisos namuose skaičius - 8;
 • Buvusių ŠNV, kurie aktyviai dalyvauja ŽIV prevencijos darbo grupėse reabilitacijos centre "Pusiaukelis" bei buvo tirti dėl ŽIV, skaičius - 15;
 • Išleistų bei išplatintų lankstinukų skaičius - 50;
 • Išleistų bei išplatintų plakatų skaičius - 15.

UNODC biudžetas

29,850.00 LTL

 

Atgal