Informacija apie projektą


Projekto pavadinimas

"DRUGYS - ŽIV prevencija tarp narkotikų vartotojų"
Trukmė 2007 m. rugsėjo mėn. 01 d. - 2008 m. balandžio mėn. 30 d.
Projekto tikslas ir uždaviniai

Pagrindinis projekto tikslas - padidinti ŠNV prieinamumą prie ŽIV prevencijos paslaugų Lietuvoje.

Projekto uždaviniai:

  • Vykdyti ŽIV prevenciją per savigalbos grupes;
  • Didinti ŠNV sąmoningumą, siekiant ŽIV plitimo prevencijos;
  • Teikti informaciją ŠNV apie teikiamas paslaugas, įskaitant ir farmakoterapiją;
  • Sustiprinti narkotikų vartotojus Vilniuje bei Kaune vienijančią organizaciją "Tavo drugys" bei prisidėti prie ŽIV prevencijos tarp ŠNV šiuose bei kituose Lietuvos miestuose.
Rezultatai

Asociacijos "Tavo drugys" įgyvendinto projekto metu organizuotos savigalbos grupės (ŽIV prevencijos lygus lygiam mokymai, susitikimai) Vilniaus ir Kauno biuruose vieną kartą per savaitę arba esant poreikiui. Teiktos psichologo konsultacijos padidino apsilankymų "Tavo drugys" Kauno skyriuje skaičių, tačiau Vilniuje teikiamomis psichologo paslaugomis nesusidomėjo niekas. Teisininko konsultacijos žmogaus teisių klausimais narkotikų vartotojo suėmimo ar įtarimo atveju buvo teikiamos Vilniaus biure esant poreikiui. Vilniaus ir Kauno skyriai teikė ir daugiau paslaugų narkotikų vartotojams: mokymų, seminarų, įvairių susitikimų bei konsultacijų organizavimas (kur pasidaryti / pasikeisti asmens dokumentus, kur perrišti žaizdą), narkotikų vartotojų palydėjimas į ligonines, poliklinikas, vaistines, teismus ir kt.

Projekto įgyvendinimo metu organizacijos aktyvistams, kolegoms bei kitiems asmenims buvo organizuojami mokymai Vilniaus ir Kauno biuruose, kitose vietose. Asociacijos aktyvieji nariai taip pat dalyvavo įvairiuose UNODC, Lietuvos AIDS centro, Narkotikų kontrolės departamento, Vilniaus priklausomybės ligų centro organizuotuose renginiuose ir mokymuose, taip pat tarptautinėse konferencijose Belgijoje, Ukrainoje ir Lenkijoje.

Minint tarptautinę narkotikų vartotojų ir Visų Šventųjų dieną, asociacija "Tavo drugys" suorganizavo renginį "Vėlinės - Tarptautinė narkotikų vartotojų diena", kurio metu apie 20 asociacijos narių bei savanorių degė žvakutes ant nežinomų asmenų kapų vienose iš Vilniaus miesto kapinių. Ši taiki akcija pritraukė spaudos dėmesį.

Įgyvendinant projektą buvo įsigyta darbo vietų įrengimui būtina technika, buvo sukurta bei pradėjo veikti asociacijos interneto svetainė www.drugys.lt, bei parengta ir naujoje interneto svetainėje patalpinta knyga "Narkotikų vartotojai apie palaikomąją terapiją metadonu".

UNODC biudžetas

60,000.00 LTL

 

Atgal