Informacija apie projektą


Projekto pavadinimas

"Žalos mažinimo programų stiprinimas ir darbas su nuteistaisiais"
Trukmė 2007 m. rugsėjo mėn. 01 d. - 2008 m. rugpjūčio mėn. 31 d.
Projekto tikslas ir uždaviniai

Pagrindinis projekto tikslas - sustiprinti ir vystyti žalos mažinimo paslaugas už tradicinių paslaugų teikimo centrų ribų, siekiant į ŽIV prevenciją ir gydymąsi nuo priklausomybės narkotinėms medžiagoms pritraukti nežinomą bei besislepiančią narkotikų vartotojų grupę, sustiprinti ŽIV prevenciją tarp nuteistųjų.

Projekto uždaviniai:

 • Tiekti žalos mažinimo paslaugas;
 • Motyvuoti narkotikų vartotojus pradėti gydymą bei nuvežti juos į detoksikacijos ir reabilitacijos centrus;
 • Teikti psichologo bei socialinio darbuotojo konsultacijas ŠNV kalinimo įstaigose bei motyvuoti juos atsisakyti narkotikų vartojimo.
Rezultatai

Įgyvendinant projektą paramos ir labdaros fondas "Vilties švyturys" įsigijo mikroautobusą mobilių žalos mažinimo paslaugų teikimui. Kiekvieną šeštadienį paslaugos buvo teikiamos Vilniaus mieste šalia Romų bendruomenės, o nuo 2008 m. kovo mėn. mobilios paslaugos pradėtos teikti ir Visagino mieste vieną kartą per dvi savaites. Teikiamos šios paslaugos: adatų ir švirkštų keitimas, dezinfekcinių priemonių, prezervatyvų, tvarsliavos dalinimas, sveikatos mokymai bei švietimas, informacijos teikimas, konsultavimas, žaizdų perrišimas, transportavimo paslaugos, tarpininkavimas bei atstovavimas, vaišinimas kava, arbata bei sausainiais konsultacijų metu. Viso Vilniaus mieste mobilios paslaugos buvo suteiktos 46 kartus, Visagino mieste - 10 kartų.

Įsigytos transporto priemonės pagalba organizacijos atstovai vyko į Marijampolės pataisos namus, kuriuose švirkščiamųjų narkotikų vartotojams buvo teikiamos psichologo bei socialinio darbuotojo konsultacijos, motyvuojama atsisakyti narkotikų vartojimo.

Pagrindiniai indikatoriai:

 • Išdalintų adatų ir švirkštų skaičius - 2220;
 • Išdalintų dezinfekcinių priemonių skaičius - 2220;
 • Išdalintų prezervatyvų skaičius - 1932;
 • Išdalintos tvarsliavos skaičius - 1908;
 • Suteiktų švietimo ir mokymo paslaugų skaičius - 636;
 • Suteiktų informavimo paslaugų skaičius - 5004;
 • Suteiktų konsultacijų skaičius - 1392;
 • Perrištų žaizdų skaičius - 240;
 • Paimtų bei išsiųstų tyrimams (ŽIV, HBS, HCV ir kt.) mėginių skaičius - 120;
 • Suteiktų transportavimo paslaugų skaičius - 48;
 • Suteiktų atstovavimo bei tarpininkavimo paslaugų skaičius - 48;
 • Nuteistųjų, dalyvavusių motyvaciniuose susitikimuose bei gavusių psichologinę pagalbą, skaičius - 480.

UNODC biudžetas

81,425.00 LTL

 

Atgal