Informacija apie projektą


Projekto pavadinimas

"ŽIV epidemijos prevencija tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų Telšių rajone"
Trukmė 2007 m. rugsėjo mėn. 01 d. - 2008 m. rugpjūčio mėn. 31 d.
Projekto tikslas ir uždaviniai

Pagrindinis projekto tikslas - ŽIV prevencija tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų Telšių rajone, įkuriant bei tęsiant farmakoterapiją opioidiniais vaistiniais preparatais (metadonu) Telšiuose.

Projekto uždaviniai:

 • Įkurti bei tęsti farmakoterapiją metadonu Telšiuose;
 • Pritaikyti UAB "Žemaitijos psichikos sveikatos centras" patalpas konsultaciniam farmakoterapijos metadono kabinetui;
 • Įsigyti medikamentus bei teikti konsultacijas;
 • Kelti UAB "Žemaitijos psichikos sveikatos centras" darbuotojų kompetenciją;
 • Teikti bei dalintis informacija ir patirtimi.
Rezultatai

Įgyvendinant projektą UAB "Žemaitijos psichikos sveikatos centras" patalpos buvo pritaikytos konsultacinio farmakoterapijos metadonu kabineto veiklai. Įsigytas metadonas, narkotikų šlapimo, ŽIV, HCV, HBV, RPR testai, bei kitos ŽIV/AIDS prevencijai reikalingos priemonės.

Farmakoterapijoje metadonu dalyvavo 10-13 pacientų (projekto pabaigoje dalyvauja 10 asmenų). 4 pacientai gyvena kitame rajone. Visiems pacientams atlikti ŽIV, HBC, HBV, ir kiti teisės aktuose nustatyti tyrimai. Atlikti kontroliniai šlapimo testai.

Pcoentams teiktos individualios ir grupinės psichiatrų, psichologų, socialinių darbuotojų, psichikos sveikatos slaugytojų konsultacijos, organizuoti grupiniai psichoterapiniai užsiėmimai. Taip pat teiktos konsultacijos šeimos nariams, užmegzti kontaktai su Vilniaus savigalbos grupe. Socialiniai darbuotojai tarpininkavo sprendžiant pacientų teisines problemas, vienas programos dalyvis įsidarbino.

UAB "Žemaitijos psichikos sveikatos centras" darbuotojai (viso 10 asmenų) dalyvavo mokymuose Vilniaus priklausomybės ligų centre.  Susitikimo su Telšių miesto meru metu aptarti organizaciniai klausimai, susiję su savigalbos grupės įkūrimu Telšiuose ir savivaldybės indėliu į farmakoterapijos metadonu tęsimą pasibaigus UNODC projektui.

Pagrindiniai indikatoriai:

 • ŠNV, dalyvavusių farmakoterapijoje metadonu, skaičius - 13;
 • ŠNV, kuriems buvo suteikta informacija apie saugesnį ŽIV elgesį, skaičius - 100;
 • Įsigyta metadono - 129245 ml;
 • Atliktų šlapimo testų dėl narkotikų vartojimo skaičius - 42;
 • Atliktų šlapimo testų (metadono nustatymui) skaičius - 4;
 • Atliktų šlapimo klastojimo testų skaičius - 1 pak.;
 • Atliktų ŽIV tyrimų skaičius - 16;
 • Atliktų HCV, HBV, RPR tyrimų skaičius - 15;
 • Apmokytų centro darbuotojų skaičius - 10.

UNODC biudžetas

60,000.00 LTL

 

Atgal