Informacija apie projektą


Projekto pavadinimas

"ŽIV/AIDS prevencijos, priežiūros ir gydymo paslaugų plėtra tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų Klaipėdos mieste"
Trukmė 2008 m. gruodžio mėn. 01 d. - 2009 m. gruodžio mėn. 31 d.
Projekto tikslas ir uždaviniai

Projekto tikslas - didinti ŽIV/AIDS prevencijos, priežiūros ir gydymo paslaugų aprėptį ir kokybę tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų Klaipėdos mieste, taikant farmakoterapiją opioidiniais vaistiniais preparatais asmenims, sergantiems priklausomybe nuo opioidų ir kitų psichotropinių medžiagų.

Projekto uždaviniai:

 • Įkurti farmakoterapijos opioidiniais vaistiniais preparatais kabinetą.
 • Užmegzti kontaktus su paslaugų gavėjais ir teikti farmakoterapijos paslaugas.
 • Teikti informaciją apie ŽIV ir kitas krauju bei lytiškai plintančias infekcijas farmakoterapijos pacientams ir jų šeimos nariams, bei atlikti ŽIV, hepatitų B ir C, LPI tyrimus.
 • Skleisti informaciją visuomenei.
Rezultatai

Projekto įgyvendinimo metu buvo padidinta ŽIV/AIDS prevencijos, priežiūros ir gydymo paslaugų aprėptis ir kokybė tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų Klaipėdos mieste, taikant farmakoterapiją metadonu asmenims, sergantiems priklausomybe nuo opioidų ir kitų psichotropinių medžiagų. Įgyvendinant projektą įkurtas atskiras farmakoterapijos kabinetas. Pradedant teikti paslaugas įgyti medikamentai bei medicininės paskirties priemonės, reikalingos darbui: metadonas, jo dozatorius, matuoklis ir kt.

Apie šį projektą ir jo teikiamas paslaugas bei gydymosi galimybes buvo informuoti - 223 asmenys. Iš jų (skirtingu laikotarpiu) 43 asmenys pradėjo pakaitinį gydymą opioidiniais vaistiniais preparatais farmakoterapijos kabinete.

Projekto metu 43 asmenims buvo suteikta informacija apie ŽIV ir kitas krauju bei lytiškai plintančias infekcijas, kiekvieną mėnesį vidutiniškai apie 30 paslaugų gavėjų buvo nuolat šviečiami ir mokomi, kaip apsisaugoti nuo šių infekcijų, taip pat kaip apsaugoti artimuosius ir kitus. Šia tematika konsultuoti ir dalyvių artimieji (susitikta su 19 asmenų).

Pastebėta, jog didėja paslaugų gavėjų pasitikėjimas savimi, atsiranda atsakomybės ir pareigos jausmas, ŠNV pradeda jaustis labiau pilnaverčiais visuomenės nariais. Asmenys dalyvaudami šioje programoje išmoksta spręsti savo socialines ir psichologines problemas: pavyzdžiui, rūpintis savo socialiniu draustumu. ŽIV infekuoti asmenys reguliariau pradėjo lankytis pas infektologą ir kitus sveikatos priežiūros specialistus, ėmė labiau stebėti savo sveikatos būklę ir rūpintis savimi. Projekto paslaugų gavėjai ėmė atsakingiau žiūrėti į savo asmens dokumentų priežiūrą bei įsigijimą juos praradus, kreiptis pagalbos juos tvarkantis į socialines paslaugas teikiančias įstaigas. Taip pat pradėjo labiau domėtis kitomis priklausomybės ligos gydymo galimybėmis, tokiomis kaip detoksikacija, trumpalaikė ir ilgalaikė reabilitacijos.

Paslaugų gavėjai turėjo galimybę pasitikrinti, ar nėra užsikrėtę ŽIV, HBV, HCV. Iš visų 43 asmenų, dalyvavusių farmakoterapijoje ŽIV infekuoti - 14 asmenų; HCV infekuoti - 30 asmenų, HBV infekuoti - 19 asmenų; sifiliu užsikrėtusių asmenų nerasta. Atlikus gydymo dalyvių kraujo tyrimus, nustatyti nauji atvejai ŽIV- 0, HBV - 9, HCV- 2, RPR- 0.

Bendradarbiaujant su Asociacija "Pozityvus gyvenimas" buvo skleidžiama informacija apie ŽIV infekciją, užsikrėtimo būdus, apsisaugojimo galimybes bei apie sveikesnį gyvenimą ŽIV infekuotiems asmenims. Klientams ir jų artimiesiems dalinti įvairūs lankstinukai, rengti informaciniai stendai. Taip pat informacija skleidžiama Klaipėdos priklausomybės ligų centro internetiniame puslapyje: www.kplc.lt.

 

Pagrindiniai indikatoriai:

 • Farmakoterapijos klientų skaičius - 43;
 • Asmenų, kurie buvo informuoti apie šį projektą ir jo teikiamas paslaugas, skaičius - 223;
 • Suteiktų sveikatos mokymo ir švietimo paslaugų skaičius - 593;
 • Konsultacijų apie sveikatos priežiūros paslaugų gavimo galimybes skaičius - 153;
 • Konsultacijų apie socialinių įstaigų paslaugas skaičius - 155;
 • Konsultacijų apie dokumentų tvarkymąsi skaičius - 87;
 • Tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugų skaičius - 106;
 • Psichologo konsultacijų skaičius - 145;
 • Socialinio darbuotojo konsultacijų skaičius - 253;
 • Gydytojo psichiatro konsultacijų skaičius -188;
 • Gydytojų konsultacinių komisijų skaičius - 158;
 • Atliktų šlapimo multitestų skaičius - 445;
 • Asmenų, kuriems buvo atlikti ŽIV testai, skaičius - 24;
 • Asmenų, kuriems buvo atlikti HBV testai, skaičius - 17;
 • Asmenų, kuriems buvo atlikti HCV testai, skaičius - 3;
 • Asmenų, kuriems buvo atlikti RPR testai, skaičius - 24;
 • Konsultacijų, suteiktų gydymo dalyvių artimiesiems, skaičius - 20.
Privalomi projekto efektyvumo vertinimo indikatoriai 1. Naujų FT pacientų skaičius - 43;
2. Iškritimo iš FT procentas (%) - 23,25;
3. Vidutinė metadono dozė - 62,6;
4. Pacientų, gaunančių rekomenduojamą metadono dozę procentas (%) - 69,7;
5. Psichosocialinės paramos prieinamumas - taip.

UNODC biudžetas

97,004.00 LTL

 

Atgal