Informacija apie projektą


Projekto pavadinimas

"Narkotinių ir psichotropinių medžiagų žalos mažinimo programa Kauno socialinių paslaugų centro Socialinių ligų ("žemo slenksčio" paslaugų) kabinete"
Trukmė 2008 m. lapkričio mėn. 01 d. - 2009 m. spalio mėn. 31 d.
Projekto tikslas ir uždaviniai

Pagrindinis projekto tikslas - sumažinti švirkščiamąsias narkotines ir psichotropines medžiagas vartojančių asmenų rizikingą elgseną, susijusią su narkotikų vartojimu.

Projekto uždaviniai:

 • Plėsti teikiamų žalos mažinimo paslaugų spektrą.
 • Gerinti teikiamų paslaugų kokybę Kauno miesto socialinių paslaugų centro Socialinių ligų ("žemo slenksčio" paslaugų) kabinete.
 • Skatinti švirkščiamųjų narkotikų vartotojus naudotis prieinamomis sveikatos priežiūros ir socialinėmis paslaugomis bei užtikrinti jų ištyrimą dėl užkrečiamųjų ligų.
 • Apmokyti klientus žalos mažinimui per aktyvius vartotojus, t.y. "antrinio" keitimo.
 • Skleisti informaciją apie projektą vietinėje spaudoje.
 • Sudaryti sąlygas geresnei esamų ir renkamų duomenų analizei Kauno socialinių paslaugų centro Socialinių ligų ("žemo slenksčio" paslaugų) kabinete.
Rezultatai

Projekto įgyvendinimo metu šalia jau teikiamų "žemo slenksčio"  paslaugų per aktyvius narkotikų vartotojus, dalyvaujančius žalos mažinimo programoje, buvo atliekama klientų, kurie galėtų vykdyti ,,antrinį keitimą" projekto metu, paieška. Sumotyvuoti veiklai ir pasirašyti sutartis dėl dalyvavimo projekte pavyko su devyniais klientais, tačiau trys projekto dalyviai vėliau nutraukė veiklą  projekte. Žalos mažinimo programos klientai siekė steriliais švirkštimosi instrumentais aprūpinti kitus narkotikų vartotojus. Tuos, kurie vengia kontaktų su socialinių ligų ("žemo slenksčio" paslaugų) kabineto darbuotojais. Per projekto vykdymo laikotarpi buvo užmegzti kontaktai su vienuolika "taškų". Dėl projekto dalyvių, kurie nutraukė savo veiklą projekte, penki ,,taškai" liko nepasiekiami. "Antrinio keitimo" metu buvo pasiektas 91 ŠNV gatvėje ir 195 ŠNV pasiekti "taškuose". Net 98% švirkščiamųjų narkotikų vartotojų pasiektų gatvėje tapo Socialinių ligų ("žemo slenksčio" paslaugų) kabinete vykdomos švirkštų /adatų keitimo programos dalyviais.

Per projekto įgyvendinimo laikotarpį, Socialinių ligų ("žemo slenksčio" paslaugų) kabinete užregistruoti 209 nesikartojantys ŠNV, dalyvaujantys švirkštų/adatų keitimo programoje, iš jų 162 nauji. Reguliariai apsilankantys, t.y. daugiau negu du kartus per mėn. -172. Vidutiniškai ,,antrinio keitimo" metu įskaitant ir "taškus" per mėnesį buvo pasiekti 23 narkotikų vartotojai.

Socialinių ligų ("žemo slenksčio" paslaugų) kabinete projekto įgyvendinimo metu buvo suteiktos  bendrosios socialinės paslaugos 4623 kartus (informavimas - 94, konsultavimas - 559, sveikatos mokymas - 275, tarpininkavimas ir nukreipimas  - 194, švirkštų/adatų keitimo paslauga - 3501).

Suaktyvėjus "žalos mažinimo " veiklai Kauno mieste, išaugo tyrimų dėl infekcinių ligų (ŽIV/AIDS, hepatitų B ir C) poreikis. Per projekto įgyvendinimo laikotarpį buvo atlikti 234 kombinuoti vienkartiniai ŽIV, HBV, HCV testai 207 asmenims. Gauti teigiami ŽIV -12, HBV- 6, HCV -112 testų rezultatai. Iš jų naujai nustatyti ŽIV -7, HBV- 6, HCV -54 ligos atvejai. Kiti atrasti ligų atvejai prilygsta naujai nustatytiems, nes klientai niekada nėra kreipęsi dėl gydymo.

Bendrosios praktikos slaugytojos per projekto įgyvendinimo laikotarpį suteikė 2784 paslaugas (kraujo ėmimas, žaizdų valymas, perrišimas ir kitos) 681 klientui.

Pagrindiniai rodikliai:

 • Nesikartojančių klientų skaičius - 516;
 • Švirkštų / adatų programų dalyvių skaičius - 209;
 • ŠNV pasiektų antrinio keitimo metu skaičius - 286;
 • ŠNV, kuriems buvo atlikti kombinuoti ŽIV, HBV, HCV testai, skaičius - 163;
 • Išdalintų švirkštų skaičius - 28190;
 • Išdalintų adatų skaičius - 14796;
 • Surinktų švirkštų skaičius - 30697;
 • Surinktų adatų skaičius - 19948;
 • Išdalintų prezervatyvų skaičius - 1600;
 • Išdalintų spiritinių servetėlių skaičius - 8570;
 • Suteiktų socialinio darbuotojo konsultacijų skaičius - 4623;
 • Suteiktų bendrosios praktikos slaugytojo paslaugų skaičius - 2784;
 • Parengti klientai antriniam keitimui - 9.

UNODC biudžetas

56,000.00 LTL

 

Atgal