Informacija apie projektą


Projekto pavadinimas

"ŽIV/AIDS prevencijos stiprinimas Mažeikių rajone"
Trukmė 2008 m. sausio mėn. 01 d. - 2008 m. gruodžio mėn. 31 d.
Projekto tikslas ir uždaviniai

Pagrindinis projekto tikslas - pagerinti prieinamumą prie ŽIV/AIDS prevencijos paslaugų švirkščiamųjų narkotikų vartotojams Mažeikiuose.

Projekto uždaviniai:

 • Suremontuoti patalpas, skirtas žalos mažinimo paslaugų teikimui ŠNV, Mažeikių rajone.
 • Įsigyti įrangą bei priemones, reikalingas žemo slenksčio paslaugų teikimui.
 • Kelti darbuotojų, teikiančių žalos mažinimo paslaugas ŠNV Mažeikių rajone, kompetenciją.
 • Pagerinti prieigą prie žalos mažinimo paslaugų ŠNV, jų partneriams bei šeimos nariams Mažeikių rajone bei didinti jų sąmoningumą.
Rezultatai

Įgyvendinant projektą Mažeikių nakvynės namų patalpos, skirtos žalos mažinimo paslaugų teikimui ŠNV Mažeikių rajone, buvo pilnai suremontuotos bei įrengtos, atsižvelgiant į keliamus higieninius reikalavimus. Paslaugos ŠNV kabinete teikiamos kasdien.

Siekiant kelti darbuotojų, teikiančių žalos mažinimo paslaugas Mažeikių rajone, profesinę kompetenciją, Mažeikių nakvynės namuose buvo suorganizuotas seminaras "Nakvynės namų problemos, susijusios su priklausomybėmis, ŽIV prevencija ir socialinių paslaugų teikimu". Nakvynės namų personalas taip pat dalyvavo pažintiniame vizite "Žemo slenksčio paslaugų plėtra Kuldigos mieste", kurio pagrindinis tikslas buvo susipažinti su žemo slenksčio paslaugomis, teikiamomis Kuldigos mieste Latvijoje bei pasidalinti turima patirtimi. Pažintinio vizito į Vilnių metu nakvynės namų darbuotojai aplankė Lietuvos AIDS centrą, Vilniaus priklausomybės ligų centrą bei Romų bendruomenę, bei galėjo sužinoti daugiau apie žemo slenksčio paslaugas, darbo su klientais metodus, mobiliąsias paslaugas, kt.

Pagrindiniai indikatoriai:

 • Klientų skaičius - 19;
 • Klientų, nukreiptų į farmakoterapiją metadonu Telšiuose, skaičius - 3;
 • Apsilankymų skaičius - 579;
 • Išdalintų adatų skaičius - 887;
 • Išdalintų švirkštų skaičius - 2931;
 • Surinktų adatų skaičius - 880;
 • Surinktų švirkštų skaičius - 3040;
 • Išdalintų prezervatyvų skaičius - 433;
 • Suteiktų sveikatos mokymų skaičius - 522;
 • Suteiktų konsultacijų skaičius - 204;
 • Suteiktų tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugų skaičius - 110;
 • Suteiktų asmens higienos bei priežiūros paslaugų skaičius - 155.

UNODC biudžetas

60,000.00 LTL

 

Atgal