Informacija apie projektą


Projekto pavadinimas

"ŽIV/AIDS prevencija ir priežiūra tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų Mažeikių mieste ir rajone"
Trukmė 2008 m. rugsėjo mėn. 01 d. - 2009 m. rugsėjo mėn. 01 d.
Projekto tikslas ir uždaviniai

Pagrindinis projekto tikslas - sustabdyti ir/ar sumažinti ŽIV/AIDS epidemiją tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų, didinti ŽIV/AIDS  prevencijos, priežiūros ir gydymo paslaugų plėtrą, įtvirtinti ilgalaikį farmakoterapijos metadonu teikimą UAB "Mažeikių psichinės sveikatos centras" patalpose.

Projekto uždaviniai:

 • Centro patalpose esantį kabinetą pritaikyti planuojamos farmakoterapijos metadonu vykdymui bei užtikrinti šių patalpų ir laikomų medikamentų saugumą.
 • Kelti darbuotojų kompetenciją, dalintis gerąja darbo patirtimi, konsultuotis su ŽIV/AIDS prevencijos ir priežiūros paslaugas teikiančiais specialistais Vilniaus priklausomybės ligų centre, UAB "Žemaitijos psichikos sveikatos centras" ir kt.
 • Skleisti informaciją žiniasklaidoje ir visuomenėje.
 • Savanoriškai tirti pacientus dėl ŽIV, konsultuoti, bei užtikrinti ilgalaikį gydymą.
Rezultatai

Projekto įgyvendinimo metu UAB "Mažeikių psichinės sveikatos centras" patalpose buvo įrengtas farmakoterapijos metadonu kabinetas. Paslaugas klientams teikė bei projektą administravo vienuolika centro specialistų: direktorė, buhalterė, 2 psichiatrai, 3 slaugytojos, psichologas, psichoterapeutas bei 2 socialinės darbuotojos.

Farmakoterapijos metadonu pacientai reguliariai, t.y. kartą per mėnesį, buvo tikrinami, ar nevartoja papildomų psichotropinių medžiagų. Taip pat tiek klientams, tiek pareiškusiems pageidavimą buvo atliekami ŽIV, HBV ir HCV tyrimai. Iš 36 asmenų, devyniems nustatytas ŽIV, keturiems - HBV, šešiems - HCV.

UAB "Mažeikių psichinės sveikatos centras" parengė ir išleido 500 lankstinukų ir 50 plakatų su informacija apie UAB "Mažeikių psichinės sveikatos centras" teikiamas paslaugas švirkščiamųjų narkotikų vartotojams bei jų šeimos nariams. Bendradarbiaujant su partneriais: Mažeikių policijos komisariatu, Jaunimo ir moters užimtumo centru, Mažeikių nakvynės namais, buvo išplatinta visa spausdinta informacija.

Mažeikių rajono laikraštyje "Būdas žemaičių" publikuoti UAB "Mažeikių psichinės sveikatos centras" psichiatrės R. Zakarauskienės informaciniai straipsniai "Nauja paslauga Mažeikių psichinės sveikatos centre" ir "Tavo sveikata - Tavo rankose" bei socialinės darbuotojos L. Baltutienės straipsnis "Viskas prasideda nuo pasirinkimo" bei informacinis straipsnis "Pagalba narkotikų vartotojams tęsiama".

Pagrindiniai rodikliai:

 • Farmakoterapijos metadonu pacientų skaičius - 9;
 • Atliktų ŽIV, HBV ir HCV testų skaičius - 108;
 • Konsultuotų pacientų skaičius - 9;
 • Įtrauktų į reabilitacijos ir reintegracijos procesą pacientų šeimos narių skaičius - 16;
 • Informacinių straipsnių vietinėje spaudoje skaičius - 4;
 • Išleistų bei išdalintų informacinių lankstinukų skaičius - 500;
 • Išspausdintų bei paviešintų informacinių plakatas skaičius - 50.
Privalomi projekto efektyvumo vertinimo indikatoriai 1. FT pacientų skaičius - 9;
2. Naujų FT pacientų skaičius - 7;
3. Iškritimo iš FT procentas (%) - 22;
4. Vidutinė metadono dozė - 50;
5. Pacientų, gaunančių rekomenduojamą metadono dozę procentas (%) - 28;
6. Psichosocialinės paramos prieinamumas - taip.

UNODC biudžetas

50,200.00 LTL

 

Atgal