Informacija apie projektą


Projekto pavadinimas

"Parama su ŽIV gyvenantiems asmenims, paleistiems iš įkalinimo įstaigų"
Trukmė 2008 m. sausio mėn. 01 d. - 2008 m. gruodžio mėn. 31 d.
Projekto tikslas ir uždaviniai

Pagrindinis projekto tikslas - sudaryti sąlygas gyvenantiems su ŽIV bei paleistiems iš įkalinimo įstaigų asmenims gauti reikalingą socialinę bei sveikatos priežiūros pagalbą bei motyvuoti juos tęsti gydymą.

Projekto uždaviniai:

  • Konsultuoti gyvenančius su ŽIV bei paleistus iš įkalinimo įstaigų asmenis sveikatos priežiūros bei socialiniais klausimais;
  • Organizuoti savigalbos grupes;
  • Teikti gyvenantiems su ŽIV bei paleistiems iš įkalinimo įstaigų asmenims informaciją apie gydymo būtinybę ir galimybes, bei motyvuoti juos tęsti gydymą.
Rezultatai

Projekto įgyvendinimo metu asociacija Alytaus pataisos namuose du kartus per mėnesį organizavo savigalbos grupes. Bendradarbiaujant su VšĮ "Pusiaukelis" anoniminių narkotikų vartotojų susitikimų metu Alytaus pataisos namuose, nuteistiesiems buvo teikiama informacija apie ŽIV/AIDS, tuberkuliozę, hepatitus B ir C. Taip pat teiktos individualios bei grupinės konsultacijos.

Asociacija parengė bei išleido muzikinį - informacinį kompaktinį diską, kuriame informaciją apie ŽIV pateikiama klausytojui patrauklia forma, siekiant parodyti, jog ŽIV užsikrėtusieji gyvena pilnavertį bei aktyvų gyvenimą. Kompaktinis diskas platintas Alytaus pataisos namuose bei tarptautinių konferencijų metu.

Organizacijos darbuotojai dalyvavo nacionaliniuose ir tarptautiniuose seminaruose bei konferencijose, taip pat ir patys organizavo mokymus bei susitikimus Lietuvoje.

Pagrindiniai indikatoriai:

  • Asmenų, nukreiptų į socialines paslaugas teikiančias institucijas, skaičius - 20;
  • Suteiktų individualių konsultacijų skaičius - 100;
  • Organizuotų savigalbos grupių skaičius - 100;
  • Grupinių konsultacijų skaičius - 10;
  • Gyvenančių su ŽIV bei paleistų iš įkalinimo įstaigų asmenų, kuriems buvo suteikta informacija apie gydymą, skaičius - 20;
  • Gyvenančių su ŽIV bei paleistų iš įkalinimo įstaigų asmenų, kurie tęsia gydymą, skaičius - 5;
  • Išleistų bei išplatintų kompaktinių diskų skaičius - 2000.

UNODC biudžetas

60,000.00 LTL

 

Atgal