Informacija apie projektą


Projekto pavadinimas

"ŽIV/AIDS prevencija tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų"
Trukmė 2008 m. rugsėjo mėn. 01 d. - 2009 m. gruodžio mėn. 31 d.
Projekto tikslas ir uždaviniai

Pagrindinis projekto tikslas - ŽIV prevencija tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų Šiaulių mieste taikant farmakoterapiją.

Projekto uždaviniai:

  • Taikyti farmakoterapiją ŽIV/AIDS prevencijai.
  • Teikti žemo slenksčio paslaugas (švirkštų keitimas, prezervatyvų dalinimas, testai ankstyvajai diagnostikai bei kontrolei dėl papildomo narkotikų vartojimo, žaizdų perrišimas, gydytojo konsultacijos, laboratoriniai tyrimai).
  • Informuoti klientus apie priklausomybių žalą sveikatai, konsultuoti juos bei motyvuoti keisti elgesį.
  • Kelti darbuotojų, tiesiogiai dirbsiančių su farmakoterapijos pacientais, kvalifikaciją.
  • Įrengti farmakoterapijos kabinetą bei gerinti darbo sąlygas darbuotojams, tiesiogiai teikiantiems paslaugas švirkščiamųjų narkotikų vartotojams.
Rezultatai

Projekto įgyvendinimo metu Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centre atidarytas farmakoterapijos metadonu kabinetas. Nuo kabineto atidarymo paslaugos teiktos 25 pacientams, projekto pabaigoje - 17 asmenų. Trys iš jų į gydymo įstaigą kreipėsi pirmą kartą.

Projekto pagalba buvo įrengtas farmakoterapijos metadonu kabinetas bei darbuotojų kabinetai, įsigyta kompiuterinė įranga bei priemonės žemo slenksčio paslaugų teikimui, skatinti tiesiogiai su ŠNV dirbantys specialistai ir projekto administratoriai.

Teiktos žemo slenksčio paslaugos, informuoti, konsultuoti ir motyvuoti gydytis ŠNV ir jų šeimų nariai. Mokymuose dalyvavo Psichikos sveikatos centro darbuotojai. Įsigyta nauja įranga ir baldai leido ir pacientams teikti kokybiškesnes paslaugas, ir pagerinti personalo darbo sąlygas.

Psichikos sveikatos centre sudarytos sąlygos teikti platesnes medicinines ir psichosocialines paslaugas švirkščiamųjų narkotikų vartotojams. ŠNV turi galimybę reintegruotis į visuomenę, teikiamų psichosocialinių paslaugų pagalba jie gali gauti ne tik farmakoterapijos, bet ir kitas medicinines paslaugas, todėl mažėja jų socialinė atskirtis. Pacientams padėta susitvarkyti įvairius dokumentus, konsultuoti jų šeimos nariai, tarpininkauta įvairiose institucijose.

Tik vienas iš 25 dėl ŽIV, HBV ir HCV tirtų farmakoterapijos metadonu pacientų nebuvo užsikrėtęs nei vienu minėtu virusu, kiti yra šių virusų nešiotojai. Atlikus testavimus dėl nesankcionuoto švirkščiamų narkotikų vartojimo, visuomet gauti neigiami rezultatai.

Projekto dėka padidėjo tolerancija ŠNV atžvilgiu tarp Psichikos sveikatos centro darbuotojų ir tarp Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centro darbuotojų. Farmakoterapijos metadonu kabinetas gydymo įstaigoje nesukėlė problemų nei darbuotojams, nei kitiems pacientams.

Pagrindiniai indikatoriai:

  • Farmakoterapijos metadonu pacientų skaičius - 25;
  • Pacientų, kuriems atlikti ŽIV, HBV ir HCV testai, skaičius - 25;
  • Atliktų narkotikų multi testų skaičius - 83;
  • Mokymų, kuriuose dalyvavo centro darbuotojai, skaičius - 3.
Privalomi projekto efektyvumo vertinimo indikatoriai 1. FT pacientų skaičius - 25;
2. Naujų FT pacientų skaičius - 25;
3. Iškritimo iš FT procentas (%) - 32;
4. Vidutinė metadono dozė - 61,2 ml.;
5. Pacientų, gaunančių rekomenduojamą metadono dozę procentas (%) - 68;
6. Psichosocialinės paramos prieinamumas - taip.

UNODC biudžetas

50,060.00 LTL

 

Atgal