Informacija apie projektą


Projekto pavadinimas

"ŽIV/AIDS prevencija tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų bei jų priežiūra Šilutės rajone"
Trukmė 2008 m. rugsėjo mėn. 01 d. - 2009 m. rugpjūčio mėn. 31 d.
Projekto tikslas ir uždaviniai

Pagrindinis projekto tikslas - ŽIV/AIDS prevencija tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų bei jų priežiūra Šilutės rajone.

Projekto uždaviniai:

 • Renovuoti UAB "Šilutės psichikos sveikatos ir psichoterapijos centras" patalpas, įkuriant farmakoterapijos kabinetą.
 • Įsigyti paslaugų teikimui reikiamus medikamentus.
 • Teikti farmakoterapiją ŠNV bei tirti pacientus dėl ŽIV, HBV ir HCV.
 • Taikyti psichosocialinę reabilitaciją, darbinę reabilitaciją bei psichoterapiją švirkščiamųjų narkotikų vartotojams.
 • Skatinti steigti savigalbos grupes bei įtraukti į jas artimuosius.
 • Skleisti informaciją spaudoje bei centro interneto svetainėje.
Rezultatai

Įgyvendinant projektą buvo įrengta patalpa farmakoterapijos teikimui, įsigytos tikslinės priemonės darbui su švirkščiamųjų narkotikų vartotojais, taip pat reikalingos priemonės šiam projektui vykdyti. Įsigyti testai išankstiniam (ŽIV, HBV ir HCV) diagnozavimui. Nustatyti 4 - ŽIV, 2 - HBV ir 10 - HCV atvejų.

Projekto metu psichikos sveikatos centro darbuotojų komanda: psichiatras, slaugytojos, psichologas bei socialiniai darbuotojai teikė medicininio bei konsultacinio pobūdžio paslaugas švirkščiamųjų narkotikų vartotojams. Psichiatrai konsultavo bei skyrė gydymą, slaugytojos išdavė medikamentus pagal gydytojo paskyrimus bei buvo atsakingos už dokumentų tvarkymą, socialinės darbuotojos konsultavo individualiai, įtraukiant šeimos narius. Gydytoja psichoterapeutė teikė individualias psichoterapines konsultacijas.

Paruošti bei išliesti visuomenei skirti lankstinukai ir informacija specialistams (Šilutės rajono pataisos inspekcijai, socialinėms tarnyboms). Informacija, pristatanti projektą, skelbta rajono spaudoje bei patalpinta centro interneto svetainėje.

Pagrindiniai indikatoriai:

 • Farmakoterapijos metadonu pacientų skaičius - 15;
 • Pacientų, kuriems atlikti ŽIV, HBV ir HCV testai, skaičius - 32;
 • Atliktų ŽIV, HBV ir HCV testų skaičius - 50;
 • Išdalintų prezervatyvų skaičius - 212;
 • Parengtų bei išplatintų informacinių lankstinukų specialistams skaičius - 3000;
 • Parengtų bei išplatintų informacinių lankstinukų visuomenei skaičius - 3000;
 • Mokymų, kuriuose dalyvavo centro darbuotojai, skaičius - 4.
Privalomi projekto efektyvumo vertinimo indikatoriai 1. FT pacientų skaičius - 15;
2. Naujų FT pacientų skaičius - 15;
3. Iškritimo iš FT procentas (%) - 20;
4. Vidutinė metadono dozė - 41,6;
5. Pacientų, gaunančių rekomenduojamą metadono dozę procentas (%) - 18;
6. Psichosocialinės paramos prieinamumas - taip.

UNODC biudžetas

57,500.00 LTL

 

Atgal