Informacija apie projektą


Projekto pavadinimas

"Žalos mažinimo paslaugų prieinamumo didinimas specialiai tikslinei grupei"
Trukmė 2008 m. spalio mėn. 01 d. - 2009 m. gegužės mėn. 31 d.
Projekto tikslas ir uždaviniai

Pagrindinis projekto tikslas - mažinti narkotikų vartojimą bei su švirkščiamų narkotikų vartojimu susijusią neigiamą įtaką atskiriems asmenims, jų šeimoms, bendruomenėms ir visuomenei, įskaitant nusikalstamumą, infekcijų plitimą, siekiant pritraukti narkotikų vartotojus ir jų partnerius į sveikatos ir socialines paslaugas teikiančias institucijas bei įstaigas, taip siekiant sumažinti narkotikų perdozavimo ar su narkotikais susijusių mirties atvejų riziką, bei skatinti paslaugų gavėjus gydytis, ir integruoti juos į visuomenę.

Projekto uždaviniai:

 • Užmegzti ir palaikyti ryšius su paslaugų gavėjais, jų partneriais, šeimos nariais ir teikti jiems bei jų partneriams informaciją apie sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų ir teisinių konsultacijų prieinamumą.
 • Sudaryti sąlygas paslaugų gavėjams, kurie nenori ar nepasirengę atsisakyti švirkščiamųjų narkotikų vartojimo, naudotis žalos mažinimo paslaugomis.
 • Motyvuoti paslaugų gavėjus atsisakyti narkotikų vartojimo ir mažinti rizikingą elgseną, tirtis, o prireikus gydytis.
 • Siųsti / nukreipti ar informuoti paslaugų gavėjus, kur galima gauti sveikatos priežiūros, socialines paslaugas, teisines konsultacijas bei įtraukti juos į reabilitacijos, resocializacijos ir integracijos į visuomenę programas, siųsti / nukreipti į anonimines savigalbos grupes.
 • Mažinti aplinkos taršą ir žalą visuomenei, skatinant paslaugų gavėjus nemėtyti panaudotų, potencialiai užterštų narkotikų švirkštimosi priemonių į aplinką bei skatinti juos naudotas adatas ir švirkštus atnešti į mobilųjį kabinetą, kuris organizuoja nukenksminimą.
 • Mokyti ir šviesti paslaugų gavėjus, jų partnerius, šeimos narius infekcijų ir priklausomybės nuo narkotikų klausimais.
Rezultatai

Projekto įgyvendinimo metu žalos mažinimo paslaugos buvo teikiamos mobiliame kabinete - pritaikytoje transporto priemonėje (mikroautobuse) šalia Vilniaus romų bendrijos ("čigonų taboro") 1 kartą per savaitę, bei Visagino mieste kas antrą savaitę. Darbas su nuteistaisiais 1 kartą per savaitę vyko Marijampolės pataisos namuose. Vykstant į Vilnių ir Visaginą darbuotojų komandą sudarė slaugytojas, soc. darbuotojas, 4 konsultantai/gatvės darbuotojai (narkotikų nevartojantys, tačiau priklausomybę turintys asmenys), 2-4 savanoriai (narkotikų nevartojantys, tačiau priklausomybę turintys asmenys). Vykstant į Marijampolės pataisos namus darbuotojų komandą sudarė soc. darbuotojas, 2 konsultantai (laisvės atėmimo bausmę atlikusieji), 1-2 savanoriai (laisvės atėmimo bausmę atlikusieji).

Šalia Vilniaus romų bendrijos ir Visagino mieste buvo teikiamos šios žalos mažinimo paslaugos: adatų ir švirkštų keitimas, dezinfekcijos priemonių dalijimas, prezervatyvų dalijimas, sveikatos mokymas ir švietimas, informavimas, konsultacinė pagalba, tvarsliavos teikimas, transporto paslaugos, tarpininkavimas ir atstovavimas; arbatos, kavos, sausainių teikimas konsultacijų ir sveikatos mokymo, motyvacinių užsiėmimų metu. Narkotikus vartojantys asmenys buvo nukreipiami į stacionarius žemo slenksčio paslaugų kabinetus, motyvuojami sveikimui, nuvežami į detoksikacijos skyrius ar reabilitacijos centrus.

Marijampolės pataisos namuose teikiamos paslaugos: sveikatos mokymas ir švietimas, informavimas, konsultacinė pagalba, tarpininkavimas ir atstovavimas, užsiėmimai ir paskaitos nuteistiesiems.

Pagrindiniai indikatoriai:

 • Išdalintų švirkštų skaičius - 7295;
 • Išdalintų adatų skaičius - 8525;
 • Išdalintų dezinfekcinių priemonių skaičius - 1566;
 • Išdalintų prezervatyvų skaičius - 351;
 • Išdalintos tvarsliavos skaičius - 676;
 • Suteiktų sveikatos mokymo ir švietimo paslaugų skaičius - 363;
 • Suteiktų informavimo paslaugų skaičius - 2309;
 • Suteiktų konsultacijų skaičius - 655;
 • Suteiktų transportavimo paslaugų skaičius - 35;
 • Suteiktų atstovavimo bei tarpininkavimo paslaugų skaičius - 43;
 • Motyvuotų narkotikų vartotojų sveikimui bei nuvežtų į detoksikacijos skyrius ar reabilitacijos centrus skaičius - 35;
 • Nuteistųjų, dalyvavusių užsiėmimuose ir paskaitose, skaičius - 77.

UNODC biudžetas

70,000.00 LTL

 

Atgal