Informacija apie projektą

Projekto pavadinimas

"Paslaugų tinklo švirkščiamų narkotikų vartotojams (ŠNV) sukūrimas ir paslaugų plėtimas Telšių rajone"
Trukmė 2008 m. gruodžio mėn. 01 d. - 2009 m. lapkričio mėn. 01 d.
Projekto tikslas ir uždaviniai

Projekto tikslas - sukurti paslaugų ŠNV tinklą Telšių rajone ir išplėsti teikiamas paslaugas.

Projekto uždaviniai:

 • Paruošti įvairių organizacijų (medicinos įstaigų, socialinių darbuotojų, mokslo įstaigų, pedagoginės psichologinės tarnybos, vaikų teisių tarnybos, policijos pareigūnų, nakvynės namų, darbo biržos, vaistinių ir kt.) darbuotojus darbui su ŠNV.
 • Inicijuoti tarpžinybinį bendradarbiavimą.
 • Įtraukti į farmakoterapiją naujus ŠNV, grįžusius iš įkalinimo įstaigų.
 • Stiprinti ŠNV savigalbos grupę.
 • Atlikti farmakoterapijos opioidiniais vaistiniais preparatais efektyvumo vertinimą.
Rezultatai

Projekto įgyvendinimo metu vykdytos veiklos:

Mokymai medicinos ir kitų įstaigų darbuotojams. Pravesti du dviejų dienų seminarai ,,Konsultacinės pagalbos teikimas prieš ir po ŽIV tyrimo" ir ,,Kompleksinės pagalbos priklausomiems asmenims organizavimas". Seminaruose dalyvavo 132 asmenys. Taip pat pravestos 2 intervizijos Mažeikių, Šiaulių, Telšių ir Šilutės psichikos sveikatos centrų darbuotojams.

Naujų narkotikų vartotojų įtraukimas į metadono programą, ypač atkreipiant dėmesį į grįžusius iš kalėjimo. Šiuo metu metadonu gydosi 9 asmenys: 2 asmenys turi nuolatinį darbą, 3 - laikinus darbus, 3 asmenims nustatytas neįgalumas, 1 asmuo ieško darbo.

Narkotikų vartotojų savipagalbos grupės stiprinimas. Įkurta ir užregistruota VšĮ "Gyvenimo metamorfozė". Patalpos pritaikytos savipagalbos grupės veiklai, išleista skrajutė su informacine medžiaga apie gydymą metadonu ir pagalbos galimybes Telšiuose. Stiprinant tarpžinybinį bendradarbiavimą, metadono programos dalyviai Egidijus, Rolandas, Robertas dalyvavo seminaruose ir parengė pranešimus "Mano gyvenimas su narkotikais ir be jų", "Kodėl sunku išsivaduoti iš narkotikų. Mano nesėkminga patirtis" ir "Ką man davė metadonas". 7 metadono programos dalyviai baigė kompiuterinio raštingumo kursus ir gavo tai patvirtinančius pažymėjimus.

Grupiniai psichokorekciniai užsiėmimai su savipagalbos grupės nariais. Kartą per savaitę vyksta reguliarūs užsiėmimai su programos dalyviais bei teikiamos individualios psichologo konsultacijos.

Gydymo metadonu efektyvumo vertinimas. Nustatyti 22 priklausomybės sunkumo indeksai.

Programos viešinimas vietinėje žiniasklaidoje.

Pagrindiniai indikatoriai:

 • Sukurtas paslaugų tinklas švirkščiamųjų narkotikų vartotojams (ŠNV);
 • Oficialiai įregistruota ŠNV savipagalbos grupė - VšĮ "Gyvenimo metamorfozė";
 • Organizacijų, teikiančių kokybiškas paslaugas ŠNV Telšių rajone, skaičius - 8;
 • Apmokytų asmenų, pasiruošusių dirbti su ŠNV, skaičius - 132;
 • Naujų ŠNV, 2008-2009 m. grįžusių iš įkalinimo įstaigų, įtrauktų į farmakoterapijos programą, skaičius - 9;
 • Grupės terapijų skaičius - 44;
 • ŠNV, baigusių 20 val. kompiuterinio raštingumo pradžiamoksliams kursus - 7;
 • Išleistų ir išplatintų lankstinukų skaičius - 300;
 • Žmonių, kuriems nustatytas Priklausomybės sunkumo indeksas, skaičius - 22;
 • ŠNV grupės narių paskaitų, skirtų Telšių rajono specialistams, skaičius - 10;
 • Kt.

UNODC biudžetas

45,570.00 LTL

 

Atgal