Informacija apie projektą


Projekto pavadinimas

"Būkime sveiki 2"
Trukmė 2009 m. vasario mėn. 01 d. - 2009 m. rugsėjo mėn. 30 d.
Projekto tikslas ir uždaviniai

Pagrindinis projekto tikslas - padidinti ŽIV/AIDS prevencijos ir priežiūros paslaugų Vilniaus mieste prieinamumą pažeidžiamųjų grupių atstovams.

Projekto uždaviniai:

 • Sukurti funkcionalią, veiksmingai dirbančią mobilią tikslinės grupės atstovų ir specialistų komandą darbui rizikos grupių lankymosi vietose.
 • Užmegzti ir palaikyti ryšius su naujais seksualinių paslaugų teikėjais (SPT) ir/ar ŠNV, jų partneriais, šeimos nariais ir teikti jiems informaciją apie žalos mažinimą, sveikatos priežiūros, socialinių bei kitų paslaugų prieinamumą bei mažinti narkotikų vartojimą.
 • Teikti antrines švirkštų keitimo paslaugas ir aprūpinti tikslinę grupę apsaugos priemonėmis (prezervatyvais, lubrikantais, spiritinėmis servetėlėmis, higienos priemonėmis) jų susibūrimo vietose.
 • Siųsti, nukreipti, motyvuoti SPT/ŠNV atlikti tyrimus ir konsultuotis dėl LPI ir ŽIV, bei įtraukti juos į reabilitacijos, resocializacijos ar farmakoterapijos metadonu programas.
 • Organizuoti mokymus "Pacientų mokykla". Jų metu suteikti žinių apie rizikingo elgesio pasekmes bei gebėjimus rizikingą elgesį keisti saugesniu, sustiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius ir sumažinti narkotikų vartojimą.
 • Pagerinti gatvės darbuotojų darbo sąlygas. Sudaryti sąlygas geresnei esamų ir renkamų duomenų registracijai ir analizei, įsigyjant nešiojamą kompiuterį ir kitas prekes.
 • Organizuoti darbuotojų mokymus.
Rezultatai

Projekto įgyvendino metu ŽIV ir AIDS paveiktų moterų bei jų artimųjų asociacija "Demetra" pasiekė "paslėptų" stoties (Sodų g.) ir  kitų  Vilniaus miesto rajonų (Pylimo ir Kalvarijų gatvėse) seksualinių paslaugų teikėjus / švirkščiamųjų narkotikų vartotojus (SPT/ŠNV).  Jiems buvo teikiama informacija apie sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų ir teisinių konsultacijų prieinamumą. Sudarytos sąlygos SPT/ŠNV, kurie nenori ar yra nepasirengę atsisakyti švirkščiamųjų narkotikų vartojimo, naudotis žalos mažinimo paslaugomis (aprūpinti švirkštais, prezervatyvais, lubrikantais). SPT/ŠNV motyvuoti atsisakyti narkotikų vartojimo ir mažinti rizikingą elgseną, taip pat siunčiami tirtis, o prireikus ir gydytis. Be to, stebėta SPT/ŠNV rizikinga elgsena, susijusi su švirkščiamųjų narkotikų vartojimu ir seksualiniu elgesiu, ir pokyčiai bei vertinami jų sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų poreikiai.

Tikslinės grupės atstovai dalyvavo mokymuose "Kliento mokykla" ir  įgijo žinių bei įgūdžių priklausomybių, ŽIV/ LPI prevencijos, rizikingo elgesio keitimo saugesniu temomis. Antrinis mokymų poveikis - atotrūkis nuo gatvės gyvenimo, pažintis su realiais žmonėmis, kurie pakeitė savo gyvenimo būdą ir įsitvirtino visuomenėje (sumažino žalingą elgesį, turi darbą, sukūrė šeimą ir kt.).

Projekto įgyvendinimo metu padidėjo mobilias paslaugas gaunančių asmenų skaičius, buvo užmegzti ir palaikomi nauji kontaktai su jaunomis (16-24 m.) SPT/ŠNV, kurios iki šio projekto niekada nesikreipė į sveikatos priežiūros įstaigas ir nedalyvavo žalos mažinimo programose.

Mobilaus darbo metu buvo renkami duomenys apie tikslinės grupės atstovus: bendrieji duomenys (gimimo data, lytis ir t.t.), socialiniai - demografiniai duomenys, duomenys apie psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą, duomenys apie rizikingą elgesį. Ši informacija padeda įvertinti narkotinių medžiagų vartojimo ypatybes, žinias, rizikingą elgesį, sveikatos priežiūros, socialinių  paslaugų, teisines konsultacijų prieinamumą ir t.t.

Buvo suteiktos 1199 informavimo ir konsultavimo paslaugos,  įvykdyta 120 sveikatos mokymų "Kliento mokykla" ir suteiktos 115 tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugos.

Pagrindiniai indikatoriai:

 • Išdalintų adatų ir švirkštų skaičius - 16081;
 • Išdalintų prezervatyvų skaičius- 15652;
 • Išdalintų spiritinių servetėlių skaičius- 16271;
 • Išdalintų lubrikantų skaičius- 3022;
 • Suteiktų konsultacijų skaičius - 1199;
 • SPT/ŠNV, kuriems atlikti ŽIV/AIDS testai, skaičius - 84;
 • SPT/ŠVN, kuriems suteikta prieštestinė konsultacija, skaičius - 87;
 • SPT/ŠVN, kuriems suteikta potestinė konsultacija, skaičius - 63;
 • SPT/ŠNV, kuriems suteikta informacija apie žalos mažinimą, ŽIV/AIDS prevenciją ir priežiūrą, skaičius - 260;
 • "Klientų mokykla" dalyvių skaičius - 120;
 • Mobiliųjų reidų skaičius - 97.

UNODC biudžetas

53,064.00 LTL

 

Atgal