Informacija apie projektą

Projekto pavadinimas

"ŽIV / AIDS prevencija tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų, jų šeimos narių ir partnerių Druskininkuose"
Trukmė 2009 m. balandžio mėn. 01 d. - 2009 m. gruodžio mėn. 31 d.
Projekto tikslas ir uždaviniai

Projekto tikslas - užtikrinti tinkamas ŽIV / AIDS prevencines priemones ir paslaugas ŠNV, jų šeimos nariams ir partneriams.

Projekto uždaviniai:

 • Išplėsti žalos mažinimo paslaugas ŠNV, jų šeimos nariams ir partneriams Druskininkuose (informavimas, sveikatos mokymas ir švietimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, švirkštų/adatų keitimas, tvarstomosios medžiagos ir dezinfekcinių priemonių dalinimas, prezervatyvų dalinimas, tyrimai dėl ŽIV, HBV, HCV, TPHA, RPR, asmens higienos ir priežiūros, maitinimo, transportavimo paslaugų teikimas).
 • Įvertinti esamą švirkštimosi ir kitą rizikingą elgesį.
 • Skleisti informaciją apie projektą.
Rezultatai

Projekto įgyvendinimo metu pagalbos, kenčiantiems nuo narkomanijos, AIDS sergantiems ir viruso nešiotojams, draugija klientams teikė įvairią pagalbą:

 1. Informavo apie teikiamas paslaugas (adatų ir švirkštų keitimą, spiritinių servetėlių ir tvarstomosios medžiagos dalinimą), mokė saugiai atlikti injekcijas;
 2. Konsultavo gydymo ir sveikimo galimybių, detoksikacijos, pakaitinio gydymo metadonu, subutexu, ir psichologinės - socialinės reabilitacijos galimybių, higienos įgūdžių, saugesnio intraveninių narkotikų vartojimo ir saugesnių lytinių santykių klausimais;
 3. Siūlė ir teikė galimybę išsitirti dėl ŽIV, hepatitų ir kitų per kraują plintančių infekcijų švirkščiamųjų narkotikų vartotojams (ŠNV), jų šeimos nariams ir partneriams;
 4. Tarpininkavo ir atstovo klientus jiems kreipiantis į sveikatos priežiūros įstaigas, socialines paslaugas teikiančias įstaigas, darbo biržą;
 5. Pastoviai, klientams patogiu laiku, keitė adatas ir švirkštus, dalino dezinfekcines priemones, tvarsliavą, prezervatyvus.
 6. Esant reikalui, perrišo žaizdas, tropines opas.

Visos paslaugos buvo teikiamos nemokamai, konfidencialiai, ir lanksčiai atsižvelgiant į klientų poreikius. Teiktos "outreach"  paslaugos - socialinis darbas uždarose ŠNV grupėse. Švirkštų/adatų keitimas projekto įgyvendinimo metu vyko vartojančiųjų narkotikus gyvenamosiose vietose, arba kitose susibūrimo vietose. Tai aktualu tokiame mažame mieste, nes ŠNV nenori viešinti savo problemų. Taip pat buvo atliekamas antrinis keitimas per narkotikų vartotojus, bei švirkštai/adatos ir kitos priemonės keičiamos suremontuotame, įrengtame stacionariame kabinete.

Pagrindiniai indikatoriai:

 • Pastovių klientų skaičius per metus - 18;
 • Klientų apsilankymų skaičius per metus - 1167;
 • Klientų, sutikusių dalyvauti farmakoterapijos metadonu programoje, skaičius - 2;
 • Klientų, išvykusių į reabilitacijos bendruomenę, skaičius - 1;
 • Klientų, kuriems suteikta konsultacinė pagalba skaičius - 112;
 • ŠNV šeimos narių ir partnerių konsultacijų skaičius - 30;
 • Išdalintų adatų ir švirkštų skaičius per metus - 3425;
 • Išdalintų prezervatyvų skaičius per metus - 394;
 • ŠNV ir jų kontaktinių asmenų, kuriems atlikti ŽIV/AIDS tyrimai, skaičius - 8;
 • Perrištų opų, žaizdų skaičius per metus - 41.

UNODC biudžetas

10,000.00 LTL

 

Atgal