Informacija apie projektą


Projekto pavadinimas

"Padidinimas naudojimusi socialinėmis ŽIV/AIDS prevencijos ir žalos mažinimo paslaugomis tarp įkalintų ir bausmę atliekančių asmenų"
Trukmė 2009 m. sausio mėn. 01 d. - 2009 m. gruodžio mėn. 31 d.
Projekto tikslas ir uždaviniai

Pagrindinis projekto tikslas - padidinti naudojimąsi socialinėmis ŽIV/AIDS prevencijos ir žalos mažinimo paslaugomis tarp įkalintų ir bausmę atliekančių asmenų.

Projekto uždaviniai:

  • Teikti asmenims, įkalintiems Šiaulių tardymo izoliatoriuje, individualias ir grupines socialines, psichologines paslaugas bei motyvuoti reintegracijai bei pilnam socialiniam adaptavimuisi.
  • Teikti socialines paslaugas bei individualias konsultacijas asmenims, grįžusiems iš įkalinimo vietų, vartojantiems narkotikus bei gyvenantiems su ŽIV/AIDS, fondo patalpose.
  • Nukreipti asmenis, vartojančius narkotikus, į labdaros ir paramos fondo "Agapao" reabilitacijos centrą, kuriame teikiama socialinė ir psichologinė reabilitacija ir reintegracija į darbo rinką.
Rezultatai

Įgyvendinant projektą paramos ir labdaros fondas "KRIS - Šiaurės Vakarų Lietuvoje" teikė šias paslaugas:

1. Socialinės paslaugos nuteistiesiems Šiaulių tardymo izoliatoriuje: 1 socialinis darbuotojas 1 kartą per savaitę po 2 valandas. Socialinis darbuotojas izoliatoriuje apsilankė 47 kartus, užsiėmimuose dalyvavo 182 nuteistieji. Pagrindinės temos: ŽIV/AIDS prevencija, diagnostika, ligos eiga, gydymas, epidemijos vystymasis, indikacinės ligos.

2. Psichologinės paslaugos nuteistiems asmenims Šiaulių tardymo izoliatoriuje: 1 psichologas 1 kartą per savaitę po 2 valandas. Apsilankymų izoliatoriuje skaičius - 42, užsiėmimuose dalyvavo 154 nuteistieji. Dažniausiai vedamos psichologinės diskusijos apie ŽIV/AIDS problemas, psichosocialinę pagalbą rizikos grupės asmenims.  Užsiėmimų pagrindas - grupinė terapija, bet kartais atsirasdavo poreikis ir individualioms konsultacijos.

3. Socialinis konsultavimas fondo patalpose: 1 socialinis darbuotojas 1 kartą per savaitę po 2 valandas. Apsilankė 83 asmenys. Dažniausiai konsultacijos fondo patalpose buvo individualios ir į šias konsultacijas dauguma  žmonių buvo nukreipiami iš Šiaulių pataisos inspekcijos ir kitų NVO. Konsultacijų metu buvo kalbama apie socialines problemas, priklausomybių ligas, ŽIV/ AIDS sukeltas problemas. Taip pat buvo gvildenamos darbo paieškos problemos, šeimos santykių problemos. Sunkiai gyvenantys projekto dalyviai, buvo paremti maistu, kuris surinktas per "Maisto banko" akciją. Esant poreikiui asmenys buvo nukreipiami į gydymo įstaigas ar reabilitacijos centrus.

Pagrindiniai indikatoriai:

  • Pasiektas tikslinės grupės skaičius, teikiant psichosocialinio konsultavimo paslaugas - 336;
  • Pasiektas tikslinės grupės skaičius, teikiant ŽIV/AIDS prevencijos informavimo paslaugas - 83;
  • Asmenų, kuriems buvo teikiama informacija apie darbo paiešką ir įsidarbinimą, skaičius - 35;
  • Socialinio darbuotojo apsilankymų Šiaulių tardymo izoliatoriuje skaičius - 47;
  • Psichologo apsilankymų Šiaulių tardymo izoliatoriuje  skaičius - 42.

UNODC biudžetas

43,248.20 LTL

 

Atgal