Informacija apie projektą

Projekto pavadinimas

"Žalos mažinimo paslaugų prieinamumo, aprėpties ir kokybės didinimas"
Trukmė 2009 m. sausio mėn. 1 d. - 2009 m. gruodžio mėn. 31 d.
Projekto tikslas ir uždaviniai

Projekto tikslas - didinti ŽIV/AIDS prevencijos, priežiūros, gydymo ir socialinių paslaugų, skirtų švirkščiamų narkotikų vartotojams (ŠNV) Kėdainių rajone, prieinamumą, aprėptį ir kokybę.

Projekto uždaviniai:

 • Įrengti pokalbių / socialinio darbo, psichologinės pagalbos kambarį, testų atlikimo vietą bei 2 edukacinio užimtumo vietas farmakoterapijos kabinete.
 • Organizuoti individualias ir grupines psichologo konsultacijas farmakoterapijos pacientams ir jų šeimų nariams.
 • Informuoti paslaugų gavėjus ir atlikti ŽIV/AIDS, hepatitų, sifilio testus.
 • Teikti švirkštų / adatų keitimo, dezinfekcinių ir prevencijos priemonių dalinimo paslaugas per gatvės darbuotojus padidintos rizikos vietose.
 • Organizuoti konsultacijas darbuotojams.
 • Vykdyti informacijos sklaidą žiniasklaidoje, vietinėje TV, internete.
 • Įgyvendinti žalos mažinimo advokacijos priemones susitikimuose su teisėsaugos institucijų bei savivaldybės darbuotojais, politikais.
Rezultatai

Įgyvendinat projektą VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro pakaitinio palaikomojo gydymo kabinete buvo įrengtas pokalbių / socialinio darbo, psichologinės pagalbos kambarys, kuriame sudarytos palankios sąlygos individualiam darbui su paslaugų gavėjais taikant atvejo vadybos techniką. Dažniausios konsultacijų ir pokalbių temos - pacientų šeimos problemos, darbinis užimtumas ir darbo paieška, finansinė padėtis, teisinės problemos, taip pat sveikatos mokymas ir švietimas. Šių susitikimų metu teikiama informacija apie ŽIV/AIDS, lytiškai plintančias ligas ir hepatitus B, C, jų profilaktiką ir negydomas pasekmes, psichoaktyvių medžiagų poveikį organizmui, ilgalaikius ir trumpalaikius vartojimo padarinius.

Projekto veiklų įgyvendinimas užtikrino ŠNV informuotumą apie teikiamas paslaugas ir farmakoterapijos galimybes. Pakaitinio palaikomojo gydymo kabinetas šiuo metu dirba ilgiau, todėl didėja ir teikiamų paslaugų prieinamumas. Tai rodo išaugęs pakaitinio palaikomojo gydymo programos dalyvių skaičius nuo 4 iki 11. Visiems pacientams buvo atlikti ŽIV, 12-ai asmenų hepatitų ir sifilio testai. Išaiškinti 3 nauji ŽIV užsikrėtimo atvejai privertė sunerimti ne tik medikus, bet ir atsakingus savivaldybės tarnautojus. Imtasi papildomų priemonių rajono gyventojų švietimui, advokacijai - inicijuota diskusija, farmakoterapijos kabinete lankėsi savivaldybės gydytoja.

Mobilias žemo slenksčio paslaugas kartu su įstaigos socialiniu darbuotoju savanoriškai teikia ŠNV, praėjęs reabilitaciją Priklausomybės ligų reabilitacijos bendruomenėje. Jis dalyvavo įstaigos organizuojamuose 16 val. mokymuose "Socialinis darbas su priklausomais asmenimis". Tokiu būdu švirkščiamų narkotikų vartotojai, nesilankantys Farmakoterapijos kabinete  turėjo galimybę anonimiškai pasikeisti švirkštus / adatas, gauti dezinfekcinių ir prevencijos priemonių savo gyvenamoje vietoje.

Projekto įgyvendinimo metu organizuotas susitikimas su atsakingais Kauno policijos komisariato Kėdainių skyriaus darbuotojais, siekiant išsiaiškinti ir pasidalinti turima informacija apie narkotikus vartojančius asmenis, platinimo vietas ir kt., aptarti farmakoterapijos tęsimo patekus į areštinę arba gydymo pradėjimo grįžus į įkalinimo įstaigų ir kt. klausimai. Kartu su Kauno visuomenės sveikatos centro Kėdainių skyriaus darbuotojais aptarti įgyvendinamų žalos mažinimo programų rezultatai, numatytos būtiniausių prevencinių priemonių kryptys. Įgyvendinant projektą socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai aktyviai bendradarbiauja su Kėdainių socialinio centro Nakvynės namų, Priklausomybės ligų reabilitacijos bendruomenės "Vilties švyturys", Kėdainių rajono savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojais. Aktyviai vykdyta informacijos sklaida vietinėje žiniasklaidoje ir internete.

Pagrindiniai indikatoriai:

 • Farmakoterapijos metadonu pacientų skaičius - 14 (3 iškrito ir gydymo nebetesė);
 • Išdalintų adatų ir švirkštų skaičius per metus - 300;
 • Surinktų adatų ir švirkštų skaičius per metus - 500;
 • ŠNV, kuriems atlikti ŽIV/AIDS testai, skaičius - 14 (4 teigiami);
 • ŠNV, kuriems atlikti hepatitų testai, skaičius - 12 (7 teigiami);
 • ŠNV, kuriems atlikti sifilio testai, skaičius - 12;
 • Asmenų, pasinaudojusių gatvės darbuotojų paslaugomis, skaičius per metus - 20;
 • Asmenų, kuriems suteikta informacija apie farmakoterapiją ir ŽIV/AIDS prevenciją ir priežiūra, skaičius per metus - 20;
 • Programos dalyvių, kuriems suteiktos konsultacijos, skaičius - 6;
 • Straipsnių vietinėje spaudoje skaičius - 2;
 • Pranešimų internete skaičius - 2;
 • Lakstukų, skirtų klientams, skaičius - 100.

UNODC biudžetas

9,545.00 LTL

 

Atgal