Informacija apie projektą


Projekto pavadinimas

"Padėk sau ir kitiems"
Trukmė 2009 m. sausio mėn. 02 d. - 2009 m. gruodžio mėn. 31 d.
Projekto tikslas ir uždaviniai

Pagrindinis projekto tikslas - užkirsti kelią ŽIV protrūkiui Alytaus mieste ir pagerinti nuo narkotikų priklausomų asmenų sveikatą ir gyvenimo kokybę, mažinant jų sergamumą ir mirtingumą bei užkrečiamų ligų plitimą tarp narkotikų vartotojų ir visuomenės.

Projekto uždaviniai:

 • Teikti informacinę, švietimo bei konsultacinę paramą ŠNV.
 • Keisti naudotus švirkštus bei adatas į naujus, dalinti dezinfekcines priemones klientams, vartojantiems intraveninius narkotikus, mažinant infekcijų perdavimo per švirkštus ir adatas riziką.
 • Tirti narkotikų vartotojus bei kontaktinius asmenis dėl ŽIV, hepatitų C ir B, ir kitų infekcijų.
 • Pritraukti naujus rizikingos elgsenos asmenis bei paskatinti juos naudotis centro "Pasitikėjimas" teikiamomis žalos mažinimo paslaugomis.
Rezultatai

Projekto įgyvendinimo metu buvo sutvarkytos žemo slenksčio kabineto patalpos: suremontuotas įėjimas į kabinetą bei atliktas kapitalinis 2-jų patalpų remontas. Procedūriniame kabinete įrengta bakteriocidinė lempa. Tai ženklai pagerino personalo darbo sąlygas.

Darbui gatvėje apmokytas vienas gatvės darbuotojas, kuris teikia paslaugas pagal poreikį ir namuose. Viso antrinį keitimą vykdo 6 asmenys, tai leidžia pasiekti didesnį klientų, kurie nenoriai lankosi žalos mažinimo kabinete, ratą.

Kabinete lankosi 155 nuolatiniai ŠNV, projekto įgyvendinimo metu sulaukta 35 naujų klientų. Atliekant testavimą dėl ŽIV nustatyti du nauji ŽIV infekcijos atvejai. Klientai informuojami apie saugesnį narkotikų vartojimą, siekiant išvengti užsikrėtimo per kraują plintančiomis infekcijomis.

Suteiktos paslaugos:

1. Sveikatos mokymas ir švietimas, siekiant sumažinti rizikingą elgseną;

2. Informavimas  ir konsultacinė pagalba;

3. Tiriamosios medžiagos paėmimas ir siuntimas tirti;

4. Adatų, švirkštų, dezinfektantų, prezervatyvų dalinimas;

5. Žaizdų, trofinių opų perrišimas, tvarsliavos dalinimas;

6. Parama maisto produktais, rūbais, avalyne.

 

Pagrindiniai indikatoriai:

 • Klientų skaičius - 155;
 • Apsilankymų skaičius - 6492;
 • Išdalintų švirkštų skaičius - 47614;
 • Išdalintų adatų skaičius - 2509;
 • Surinktų švirkštų skaičius - 40770;
 • Surinktų adatų skaičius - 7436;
 • Išdalintų dezinfekcinių priemonių skaičius- 47622;
 • Išdalintų prezervatyvų skaičius - 1400;
 • Atliktų ŽIV testų, paėmus kraują iš venos, skaičius - 80;
 • Konsultuotų klientų skaičius - 155;
 • Perrištų žaizdų ir trofinių opų skaičius - 69;
 • Išdalintos tvarsliavos skaičius - 559;
 • Išdalintų pleistrų skaičius - 305;
 • Asmenų, vykdančių antrinį švirkštų/adatų keitimą, skaičius - 6;
 • Klientų, kuriems suteikta parama maisto produktais, rūbais, skaičius - 62.

UNODC biudžetas

47,857.00 LTL

 

Atgal