Informacija apie projektą

Projekto pavadinimas

"Žinių apie ŽIV/AIDS ir gydymą didinimas tarp nutiestųjų ir narkotikų vartotojų"
Trukmė 2009 m. vasario mėn. 20 d. - 2009 m. gruodžio mėn. 20 d.
Projekto tikslas ir uždaviniai

Projekto tikslas - užtikrinti narkotikų vartotojams prieinamumą prie informacijos apie ŽIV/AIDS ir gydymą, taip mažinant infekcijos plitimą.

Projekto uždaviniai:

  • Sukurti priemones, leisiančias padidinti informatyvumą ir taip padedančias mažinti ŽIV plitimą tarp narkotikų vartotojų.
  • Sukurti ir įgyvendinti priemones, skatinančias tikslines grupes domėtis ŽIV/AIDS problema.
Rezultatai

Projekto įgyvendino metu beveik dvigubai viršytas individualių konsultacijų skaičius, daugiau nei planuota pasiekta asmenų bei perkaityta paskaitų. Konsultacijos teikiamos įvairiose vietose, tačiau dažniausiai Klaipėdos priklausomybės ligų centre arba anoniminių konsultacijų kebinete. Konsultacijų metu buvo laikomasi konfidencialumo ir, pagal situaciją bei klientų pageidavimus, anonimiškumo. Konsultuojama taip pat ir klientų namuose bei viešose vietose (kavinės, parkai, laukiant priėmimo pas AIDS kabineto gydytoją ar paprasčiausio pasivaikščiojimo gatve metu).

Projekto metu tikslinių grupių atstovai (narkotikų vartotojai ir žmonės, gyvenantys su ŽIV/AIDS) konsultacijų bei savipagalbos grupių metu atnaujino ir pagilino savo žinias bei išmoko gyventi su ŽIV/AIDS. Taip buvo padidintas klientų pasitikėjimas savimi ir paskatintas motyvuotumas gerinti gyvenimą.

Pagrindiniai indikatoriai:

  • Individualių konsultacijų skaičius - 265;
  • Asmenų, kuriems suteiktos konsultacijos, skaičius - 56;
  • Paskaitų skaičius - 15;
  • Grupių skaičius per projektą - 1;
  • Apsilankymų savitarpio pagalbos grupėse skaičius - 24;
  • Pravesta grupinių susitikimų - 7;
  • Išdalintos informacinės medžiagos skaičius - 2000.

UNODC biudžetas

29,500.00 LTL

 

Atgal