Informacija apie projektą


Projekto pavadinimas

"ŽIV infekuotų asmenų gyvenimo kokybės gerinimas laisvės atėmimo vietose"
Trukmė 2009 m. sausio mėn. 01 d. - 2010 m. sausio mėn. 01 d.
Projekto tikslas ir uždaviniai

Pagrindinis projekto tikslas - motyvuoti ŽIV infekuotus asmenis, esančius laisvės atėmimo vietose sąmoningai pagalbos paieškai ir padėti (išmokti) savarankiškai spręsti problemines situacijas.

Projekto uždaviniai:

 • Konsultacijų pagalba padėti išspręsti ŽIV infekuotų asmenų, esančių įkalinimo įstaigose socialines, medicinines, psichologines ir kitas problemas tam, kad būtų rasti jų sprendimo būdai ir pasirinktos perspektyviausios jų sprendimo alternatyvos.
 • Konsultacijų metu surinkti duomenis apie šiai tikslinei rizikos grupei priklausančių asmenų elgesį, nustatyti galimus ŽIV infekcijos plitimo veiksnius, išaiškinti specifinius šiai grupei priklausančių asmenų elgesio modelius, socialinę elgseną, kurią būtina keisti atitinkamai taikant tikslinę intervenciją bei platinti literatūrą.
 • Konsultuojant ŽIV infekuotą asmenį, vartojantį narkotikus, motyvuoti sąmoningai pagalbos paieškai, susidūrus su narkotikais bei jų poveikiu ir ŽIV infekcija.
 • Informuoti ŽIV infekuotų asmenų artimuosius apie galimas taikytinas pagalbos priemones, sprendžiant ŽIV infekcijos sąlygotas bei su ja susijusias socialines problemas.
Rezultatai

Pradedant įgyvendinti projektą VšĮ Socialinių rizikų prevencijos centras parengė ir pasirašė bendradarbiavimo sutartis su 7 Kalėjimų departamentui pavaldžiomis laisvės atėmimo vietomis, paruošta bendradarbiavimo sutartis tarp VšĮ SRPC ir kliento bei parengtos individualios konsultavimo ir vertinimo formos.

Projekto įgyvendinimo metu įvykdytos 78 išvykos į įkalinimo įstaigas, pasirašyta 216 bendradarbiavimo sutarčių tarp klientų ir VšĮ. Išvykų metu atlikta 216 pirminių konsultacijų, 441 pakartotinė konsultacija, užsiėmimuose grupėse dalyvavo 158 nuteistieji. Projekto konsultavimo ir informacijos suteikimo metu buvo nagrinėtos svarbiausios trys sritys: socialinė, medicininė, teisinė.

Projekto eigoje įvertinus konsultacijų apklausas bei atsižvelgiant į išreikštą susidomėjimą, buvo įvestos teminės (fokus) grupės. Viso pravesta 18 teminių užsiėmimų. Teminių užsiėmimų temos: "Savęs valdymo technika", "Visavertis bendravimas", "Teisinis ir socialinis konsultavimas", "Darbinis orientavimasis ir karjeros žingsniai".

Projekte dalyvavo 158 vyrai ir 58 moterys, visi 216 asmenų infekuoti ŽIV ir turintys priklausomybę psichotropinėms medžiagoms. Taip pat projekto įgyvendinimo metu atliktos 97 konsultacijos telefonu ir 44 susitikimai su ŽIV infekuotų asmenų artimaisiais iš kurių 19 asmenų patys yra infekuoti ŽIV. 25 nuteistieji, atlikę bausmę ir išėję į laisvę kreipėsi į VšĮ Socialinių rizikų prevencijos centrą įvairiais socialiniais, teisiniais klausimais.

Pagrindiniai indikatoriai:

 • Pasirašytų bendradarbiavimo sutarčių tarp VšĮ ir kliento skaičius - 216;
 • Atliktų pirminių individualių konsultacijų skaičius - 216;
 • Atliktų pakartotinių individualių konsultacijų skaičius - 441;
 • Konsultacinių užsiėmimų - diskusijų fokus grupėse skaičius - 18;
 • Asmenų, dalyvavusių konsultaciniuose užsiėmimuose - diskusijose fokus grupėse skaičius - 158;
 • Bendras konsultacijų skaičius - 815;
 • Konsultacijų telefonu skaičius - 97;
 • ŽIV infekuotų asmenų artimųjų konsultacijų skaičius - 44;
 • ŽIV infekuotų asmenų konsultacijų atlikus bausmę ir išėjus iš laisvės atėmimo vietų skaičius - 25.

UNODC biudžetas

54,000.00 LTL

 

Atgal