Informaciją apie projektą

Projekto pavadinimas

"Įsteigti farmakoterapijos metadonu kabinetą Alytaus mieste"
Trukmė 2010 m. kovo mėn. 01 d. - 2010 m. lapkričio mėn. 01 d.
Projekto tikslas ir uždaviniai

Pagrindinis projekto tikslas - įdiegti farmakoterapijos metadonu programą, siekiant plėsti visapusiškų paslaugų paketą ŠNV.

Projekto uždaviniai:

 • Įkurti farmakoterapijos metadonu kabinetą;
 • Įgyvendinti farmakoterapijos metadonu programą;
 • Vertinti projekto rezultatus.
Rezultatai

Projekto įgyvendinimo metu vykdytos veiklos:

 1. Paslaugos teikimo komandos suformavimas, personalo motyvacijos didinimas.
 2. Pasidalinimas darbo patirtimi su vykdančiais šią programą Vilniaus, Druskininkų ir Telšių psichikos sveikatos centruose.
 3. Techninės dokumentacijos paruošimas.
 4. Konkursų med. įrangai ir remonto darbams organizavimas.
 5. Patalpų renovacijos, remonto įvykdymas, pilnas kabineto įrengimas.
 6. Medicininės dokumentacijos užsakymas ir  gavimas.
 7. Medicininės įrangos, medicinos priemonių, dozatorių įsigijimas.
 8. Pacientų preliminarinė atranka.
 9. Projekto metinių rodiklių ir  pakaitinio-palaikomojo gydymo metadonu efektyvumo analizė.

 

 • FT pacientų skaičius - 15.
 • Naujų FT pacientų skaičius per 2010 metus - 18.
 • Iškritimo iš FT procentas per 2010 metus(%) -16.6 proc. (dėl įkalinimo).
 • Vidutinė metadono dozė - 62.6 ml.
 • Pacientų, gaunančių rekomenduojamą metadono dozę procentas (%) - 60 proc.
 • Psichosocialinės paramos prieinamumas - taip.

UNODC budžetas

59,000.00 LTL

 

Atgal