Informacija apie projektą

Projekto pavadinimas

"Būk saugus ir apsaugok kitus"
Trukmė 2010 m. kovo mėn. 01 d. - 2010 m. spalio mėn. 31 d.
Projekto tikslas ir uždaviniai

Pagrindinis projekto tikslas - suteikti žinių apie ŽIV/AIDS ir gebėjimų išvengti rizikos užsikrėsti per kraują plintančiomis infekcijoms tarp nuteistųjų.

Projekto uždaviniai:

  • Projekto veiklų koordinavimas ir vertinimas;
  • Individualios psichologinės konsultacijos - užkrečiamų ligų ir medicinos srityje;
  • Individualios priklausomybių konsultanto konsultacijos;
  • Mokomieji seminarai nuteistiesiems ŠNV;
  • Įrangos įsigijimas;
  • Straipsnio publikavimas laikraštyje.
Rezultatai

Projekto įgyvendinimo metu pravesta 100 valandų individualių psichologinių konsultacijų 54 nuteistiesiems. Individualios priklausomybių konsultanto konsultacijos vestos 100 valandų, juose dalyvavo 58 nuteistieji. Mokomuosius seminarus nuteistiesiems ŠNV vedė trys lektoriai, kiekvienas po 12 seminarų. Viso sudarytos trys mokomųjų seminarų grupės: I grupė - 20 nuteistųjų, II grupė - 17 nuteistųjų, III grupė - 26 nuteistieji. Po kiekvieno užsiėmimo dalyviai pildė vertinimo anketas, didžioji dauguma patenkinti seminarais ir juose gauta informacija bei praktiniais mokymais. Didžioji dauguma dalyvių prašo seminarų pratęsimo ir daugiau informacijos.

Projekto tiesioginis poveikis - tai poveikis seminarų dalyviams - nuteistiesiems, kuriems buvo suteikta gana daug informacijos apie rizikos sveikatai mažinimą. Tai, kiek jie išgirdo, suprato ir įsisąmonino buvo patikrinta ne tik vertinimo anketų pagalba, bet ir taikant grįžtamojo ryšio metodą. Apie 95 % seminarų dalyvių pakeitė savo nuomonę apie riziką sveikatai vartojant narkotikus. Likusieji 5% turėjo tinkamą supratimą apie riziką sveikatai, bet trūko žinių.

Projekto netiesioginis poveikis - tas, kad seminarų dalyviai noriai dalijasi informacija su kitais nuteistaisiais ir moko juos to, ką išmoko seminarų metu, kas ir buvo vienas iš projekto tikslų.

Projekto ilgalaikis poveikis pasireiškia tuo, kad nemažai nuteistųjų apsisprendžia nevartoti narkotikų ir ieško būdų ir pagalbos kaip tai įgyvendinti.

UNODC budžetas

33,000.00 LTL

 

Atgal