Informacija apie projektą

Pavadinimas

"ŽIV/AIDS bei narkotikų vartojimo prevencijos tarp ŠNV gerinimas Kauno tardymo izoliatoriuje"
Trukmė 2010 m. kovo mėn. 01 d. - 2010 m. lapkričio mėn. 01 d.
Projekto tikslas ir uždaviniai

Pagrindinis projekto tikslas - ŽIV/AIDS bei narkotikų vartojimo prevencija tarp ŠNV Kauno tardymo izoliatoriuje.

Projekto uždaviniai:

  • Įgyvendinti tikslinę ŠNV švietimo bei informavimo programą;
  • Kurti saugią nuo narkotikų aplinką KTI;
  • Vykdyti projekto monitoringą ir vertinimą.
Rezultatai

Projekto įgyvendinimo metu pravestos 261 individualios konsultacijos (dalyvavo 68 asmenų, iš jų: vyrų - 65, moterų - 3) bei 33 grupiniai užsiėmimai (dalyvavo 96 asmenys), atsisakiusių projekte dalyvauti asmenų skaičius - 7. Užsiėmimų metų naudoti testai, anketavimas, diskusijos.

Projekto metu buvo skaitomi radijo pranešimai per vietinį Kauno TI radijo tašką apie ŽIV/AIDS, prevenciją, bendruosius patarimus sveikatos klausimais, pateikiama informacija apie narkotines medžiagas, jų žalą ir pasekmes ir kt. Kadangi per vietinį Kauno TI radijo tašką skaitytus pranešimus girdėjo ir asmenys nevartojantys narkotinių psichotropinių medžiagų, taip buvo vykdoma prevencija ir jų tarpe. Kai kurie suimtieji ir nuteistieji grįžę į savo gyvenamąją vietą, t.y. kamerą konsultacijos metu sužinotą informaciją perduodavo kitiems kalintiems asmenims. Tokiu būdu prevencija projekto įgyvendinimo metu buvo vykdoma ir tikslinei grupei, ir aplinkiniams.

UNODC budžetas

20,005.84 LTL

 

Atgal