Informacija apie projektą

Projekto pavadinimas

"ŽIV/AIDS prevencija tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų (ŠNV) bei jų priežiūra Visagine"
Trukmė 2010 m. kovo mėn. 01 d. - 2010 m. lapkričio mėn. 01 d.
Projekto tikslas ir uždaviniai

Pagrindinis projekto tikslas - vykdyti ŽIV/AIDS prevenciją tarp ŠNV Visagine.

Projekto uždaviniai:

 • Įrengti /pritaikyti žemo slenksčio kabinetą (ŽSK), vykdyti ŽIV/AIDS prevenciją tarp ŠNV;
 • Išlaikyti darbuotojų komandą;
 • Teikti žemo slenksčio paslaugas;
 • Vykdyti projekto viešinimą bei efektyvumo monitoringą.
Rezultatai

Projekto įgyvendinimo metu Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Visagino m. komiteto patalpos (67,67 kv.m.) buvo pritaikytos žemo slenksčio programos vykdymui, kur pacientai savanoriškai testuojami, konsultuojami, informuojami, jiems siūloma ir teikiama pagalba (sterilios švirkštai ir dezinfekavimo priemonės). Įvairiomis priemonėmis platinama ir viešinama informacija apie prevenciją ir priežiūrą tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų Visagino savivaldybėje, bendradarbiaujant su Visagino savivaldybės policijos komisariatu ir kitomis visuomeninėmis organizacijomis. ŠNV teikiama informacija apie sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų ir teisinių konsultacijų prieinamumą.

Projekto įgyvendinimo metu padidėjo paslaugas gaunančių asmenų skaičius, buvo užmegzti ir palaikomi nauji kontaktai su jaunomis (16-19 m.) merginomis ŠNV, kurios iki šio projekto niekada nesikreipė į sveikatos priežiūros įstaigas ir nedalyvavo žalos mažinimo programose. Projekto metu ŠNV teikiamos konsultacijos ir rinkti duomenys apie tikslinės grupės atstovus: bendrieji duomenys (gimimo data, lytis ir t.t.), socialiniai - demografiniai duomenys, duomenys apie psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą, duomenys apie rizikingą elgesį. Ši informacija padėjo įvertinti narkotinių medžiagų vartojimo ypatybes, žinias apie ŽIV/AIDS, perdozavimą ir t.t., rizikingą elgesį, sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų, teisinių konsultacijų prieinamumą ir t.t.

Siekiant įgyvedinti užsibrėžtus tikslus ir uždavinius, pasiekti gerus rezultatus ir užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, personalas buvo papildomai apmokytas 4 mokymuose.

Per 6 mėnesius į kabinetą pagalbos kreipėsi 120 lankytojų, kuriems buvo suteiktas konsultavimas ir kita pagalba. Taip pat buvo suteikta galimybė atlikti ŽIV tyrimą. 14 lankytojų buvo pasiūlytos reabilitacijos paslaugos, iš jų 6 iki šiol sėkmingai tęsia gydymą reabilitacijos centruose. Konsultacijos ir informacija teikiama taip pat ir ŠNV klientų tėvams.

Pagrindiniai indikatoriai:

 1. Reguliarių klientų skaičius - 22;
 2. Naujų klientų per paskutinį mėnesį skaičius - 20;
 3. Išdalintų adatų ir švirkštų skaičius - 4476;
 4. Išdalintų prezervatyvų skaičius- 1790;
 5. Išdalintų spiritinių servetėlių skaičius- 4630;
 6. Suteiktų konsultacijų skaičius - 229;
 7. ŠNV, kuriems suteikta informacija apie žalos mažinimą, ŽIV/AIDS prevenciją ir priežiūrą, skaičius - 150;
 8. Atliktų ŽIV/AIDS testai, skaičius - 95;
 9. Teigiamų ŽIV testų skaičius - 8.

UNODC budžetas

64,500.00 LTL

 

Atgal