Informacija apie projektą

Projekto pavadinimas

"Žalos mažinimo ir medicininių paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas ŠNV Vilniaus mieste"
Trukmė 2011 m. gegužės mėn. 10 d. - 2011 m. rugpjūčio mėn. 15 d.
Projekto tikslas ir uždaviniai

Pagerinti žalos mažinimo bei medicininių paslaugų ŠNV prieinamumą ir gerinti jų kokybę Vilniaus mieste.

Projekto uždaviniai:

 1. Užtikrinti medicininių, socialinių ir psichologinių paslaugų tiekimą ŠNV.
 2. Plėsti esamas bei teikti naujas medicinines paslaugas ŠNV.
 3. Plėsti žalos mažinimo ir psicho-socialines paslaugas ŠNV.
Rezultatai

Siekiant pilnai pritaikyti organizacijos patalpas teikiamoms ŠNV paslaugoms, buvo renovuojamos patalpos, esančios Kauno g. 6-1, Vilniuje. Atnaujintos patalpos padidins teikiamų paslaugų patrauklumą, todėl tikimasi, kad tai pritrauks daugiau ŠNV. Buvo įrengtas "langas" švirkštų keitimui. Gerinant medicininių paslaugų kokybę buvo įsigyta papildoma medicininės įranga. ŠNV dabar gali lengviau, anonimiškai ir konfidencialiai gauti sterilius švirkštus/ adatas, prezervatyvų ir kitas reikalingas priemones, o taip pat gauti medicinines ir psichologines paslaugas.

Projekto metu buvo vykdomas "outreach" darbas. Sudaryta gatvės darbuotojų komanda, susidedanti iš: socialinio darbuotojo, medicinos darbuotojo, psichologo ir konsultanto. Gatvės darbuotojai lankėsi tikslinės grupės lankymosi vietose, teikdami informaciją, mokydami ir šviesdami infekcijų ir priklausomybės nuo narkotikų, LPI, TBC, hepatitų ir kitais aktualiais klausimais. Gatvės darbuotojai suteikdavo konsultacinę, psichologinę bei medicininę pagalbą, ŠNV buvo nukreipiami į gydymo įstaigas, socialinės paramos centrus, ŽIV testų atlikimui ir t.t. Buvo teikiama ne tik informacinė, tačiau ir instrumentinė (padėdavo įveikti problemą, palydėdavo), materialinė (apsaugos priemonės - švirkštai, prezervatyvai, lubrikantai), medicininė (žaizdų perrišimas) bei psichologinė parama bei pagalba. Taip pat metu vyko antrinis švirkštų keitimas.

 

 • Reguliariai pasiektų ŠNV skaičius (reguliarūs klientai) - 202;
 • Naujų ŠNV per paskutinį mėnesį skaičius (nauji klientai) - 121;
 • Ataskaitinio laikotarpio metu išdalintų švirkštų skaičius - 1545;
 • Per mėnesį vienam ŠNV išdalintų švirkštų skaičius - 8;
 • Atliktų ŽIV testų skaičius - 203;
 • Teigiamų ŽIV testų skaičius - 2;
 • Gatvės (outreach) darbuotojų skaičius - 4.
 • Antrinis švirkštų/adatų keitimą vykdančių ŠNV skaičius - 2.

 

Projekto įgyvendinimo metu taip pat:

 • Išdalinta prezervatyvų su lubrikantu - 1921;
 • Išdalinta spiritinių servetėlių - 4000;
 • Išdalinta informacinių lankstinukų - 299;
 • Suteikta medicininių konsultacijų - 175;
 • Suteikta psichologinių konsultacijų - 117;
 • Atlikta žaizdų perrišimo procedūrų - 100.

UNODC biudžetas

80,305.00 LTL

 

Atgal