Informacija apie projektą

Projekto pavadinimas

"Klaipėdos priklausomybės ligų centro Anoniminio konsultacinio kabineto vykdomos adatų ir švirkštų keitimo programos prieigos gerinimas švirkščiamųjų narkotikų vartotojams"
Trukmė 2011 m. gegužės mėn. 10 d. - 2011 m. rugpjūčio mėn. 15 d.
Projekto tikslas ir uždaviniai

Tikslas - pagerinti prieigą prie Klaipėdos priklausomybės ligų centro Anoniminio konsultacinio kabineto vykdomos adatų ir švirkštų keitimo programos švirkščiamųjų narkotikų vartotojams Klaipėdos mieste.

Uždaviniai:

 1. Pagerinti KPLC AKK materialinių priemonių  bazę ir darbinę aplinką, siekiant ŠNV geresnės prieigos prie švirkštų ir adatų keitimo programos paslaugų.
 2. Užmegzti ir palaikyti naujus kontaktus su švirkščiamųjų narkotikų vartotojais, pritraukiant juos gauti Klaipėdos priklausomybės ligų centro Anoniminio konsultacinio kabineto vykdomos adatų ir švirkštų keitimo programos paslaugas, gerinant ŽIV/AIDS ir kitų per kraują bei lytiškai plintančių infekcijų prevencijos, priežiūros ir gydymo paslaugų prieinamumą švirkščiamųjų narkotikų vartotojams bei jų lytiniams partneriams, informuojant juos apie ŽIV ir kitas krauju bei lytiškai plintančias infekcijas ir apsisaugojimo būdus.
 3. Teikti Klaipėdos priklausomybės ligų centro Anoniminio konsultacinio kabineto vykdomos adatų ir švirkštų keitimo programos paslaugas švirkščiamųjų narkotikų vartotojams, informuojant juos apie ŽIV ir kitas krauju bei lytiškai plintančias infekcijas ir apsisaugojimo būdus.
 4. Skleisti prevencinę informaciją visuomenei
Rezultatai

Įgyvendinant  projekto tikslus ir uždavinius buvo atlikti šie darbai:

1. Gerinant žemo slenksčio paslaugų stacionaraus kabineto materialinių priemonių bazę ir darbinę veiklą  suremontuotos kabineto patalpos, įsigyti baldai.

2. Siekiant pagerinti ŽIV/AIDS prevencinės programos paslaugas ir pritraukti daugiau ŠNV į žemo slenksčio paslaugų stacionarų kabinetą, iš programos įgyvendinimui skirtų lėšų buvo nupirktos priemonės žaizdų priežiūrai.

3. Užmezgant ir palaikant naujus kontaktus su švirkščiamųjų narkotikų vartotojais konsultanto dirbančio principu "lygus lygiam" paslaugos teikiamos darbo dienomis AKK patalpose nuo 14.00 val. iki 18.30 val. Kitomis valandomis (nuo 12.00 iki 14.00 val.) šis darbuotojas lydėjo AKK paslaugų gavėjus į sveikatos priežiūros ar socialines įstaigas. AKK patalpose konsultantas dirbo kartu su AKK socialiniu darbuotoju, ir abu jie teikė žemo slenksčio paslaugas. Taip pat konsultantas per esamus AKK paslaugų gavėjus ieškojo naujų kontaktų su ŠNV, kurie gyvena su ŽIV/AIDS, teikė jiems reikiamą informaciją, susijusią su sveikatos išsaugojimu, socialinių ir kitų specifinių problemų sprendimu, motyvavo vykti paslaugų į KPLC ir kitas reikiamas sveikatos priežiūros bei socialinės pagalbos įstaigas, tarpininkavo ir atstovavo jiems įvairiose pagalbą teikiančiose organizacijose.

4. Skleidžiant prevencinę informaciją visuomenei apie projekto veiklą, buvo iškabinti informaciniai pranešimai KPLC ambulatoriniame skyriuje ir KPLC II skyriaus foje, sukurtas ir patalpintas informacinis pranešimas KPLC internetinėje svetainėje.

 

 • Reguliariai pasiektų ŠNV skaičius (reguliarūs klientai) - 252;
 • Naujų ŠNV per paskutinį mėnesį skaičius (nauji klientai) -  15;
 • Projekto vykdymo laikotarpiu išdalinta švirkštų - 11006;
 • Per mėnesį vienam ŠNV išdalintų švirkštų skaičius - 31;
 • Atliktų ŽIV testų skaičius - 60;
 • Teigiamų ŽIV testų skaičius - 3;
 • Antrinį keitimą vykdė 5 asmenys (ŠNV).

 

Suteiktos kitos paslaugos:

 • Informavimas - 2300;
 • Švietimas ir mokymas - 797;
 • Konsultacinė pagalba - 554;
 • Prezervatyvų dalinimas - 1399;
 • Atstovavimas sveikatos  priežiūros įstaigose - 115;
 • Atstovavimas socialinių paslaugų įstaigose - 114;
 • Atstovavimas Darbo biržoje - 50;
 • Tarpininkavimas - 285;
 • Injekcijoms skirto vandens išdavimas - 296;
 • Binto išdavimas - 1612;
 • Vatos išdavimas - 243;
 • Octenisept išdavimas - 208;
 • Mažų pleistriukų išdavimas - 1258;
 • St. tvarsčių išdavimas - 448;
 • Informacinių lankstinukų dalinimas - 1256.

UNODC biudžetas

50,000.00 LTL

 

Atgal