Informacija apie projektą

Projekto pavadinimas

"Padėk pats sau ir kitiems-3"
Trukmė 2011 m. gegužės mėn. 10 d. - 2011 m. rugpjūčio mėn. 15 d.
Projekto tikslas ir uždaviniai

Pagerinti nuo narkotikų priklausomų asmenų sveikatą ir gyvenimo kokybę, siekiant visiško narkotikų nevartojimo, mažinant sergamumą ir mirtingumą, nusikalstamumą bei užkrečiamų ligų pavojų narkotikų vartotojams, visuomenei.

Projekto uždaviniai:

 1. Teikti konsultacinę pagalbą paslaugų gavėjams ir jų šeimų nariams, informuoti apie teikiamas sveikatos, socialines, teisines paslaugas.
 2. Keisti naudotus švirkštus bei adatas į naujus, dalinti dezinfektantus 80 klientų vartojančių intraveninius narkotikus, mažinant infekcijų perdavimo riziką per švirkštus ir adatas.
 3. Ištirti 50 narkotikų vartotojų bei kontaktinių asmenų  dėl ŽIV.
 4. Išplėsti rizikingų grupių asmenų pasinaudojimą kabinetu "Pasitikėjimas" pritraukiant 10 naujų klientų.
Rezultatai

Konsultavimas ir informavimas, sveikatos mokymas.

Kabinete apsilankę klientai konsultuojami įvairiais klausimais: dėl priklausomybių gydymo, saugaus psichoaktyvių medžiagų vartojimo, infekcinių ligų, žaizdų ir trofinių opų priežiūros. Atliekamos individualios konsultacijos prieš ir po ŽIV testo. Esant reikalui, klientai nukreipiami į kitas institucijas, dažniausiai į priėmimo skyrių ar polikliniką, metadono programą, ilgalaikės reabilitacijos centrus. Tarp kabineto "Pasitikėjimas" klientų skleidžiama informacija, apie narkotikų perdozavimą; saugesnį seksą; gydymosi galimybes - abstinencijos gydymą, farmakoterapiją opioidiniais vaistiniais preparatais, psicho-socialinę reabilitaciją; socialinę pagalbą; psichologinę pagalbą; pagalbą teisiniais klausimais ir kt. Socialinių problemų sprendimui klientai nukreipiami į socialinės paramos skyrių, darbo biržą, nakvynės namus.

 

Švirkštų/adatų keitimas, dezinfektantų dalinimas, tvarsliavos dalinimas, prezervatyvų dalinimas, panaudotų švirkštų/adatų surinkimas, maitinimo paslaugos.

Švirkštų/adatų keitimas atliekamas darbo dienomis nuo 8 val. iki 16.30 val. Savaitgaliams ir šventinėms dienoms švirkštimosi įranga, dezinfekcinės medžiagos, tvarsliava, prezervatyvai išduodami prieš poilsio arba prieš šventinę dieną. Keitimo principas - vienas švirkštas prie vieno. Kiekybinių keitimo apribojimų nėra, naujam klientui duodama 10 naujų švirkštų. Taip pat dalinamos profilaktinės priemonės: spiritinės servetėlės, prezervatyvai, tvarsliava, informacinė medžiaga. Surenkama iki 95% visų išdalintų švirkštų. Siekiant klientų pasitikėjimo ir norint išvengti nesterilių švirkštų naudojimo, švirkštai yra skolinami. Norint pasiekti, kad kuo daugiau klientų vartotų tik savo sterilią švikštimosi įrangą, yra vykdomas antrinis švirkštų keitimas, kai klientai keičia švirkštus kitiems narkotikų vartotojams. Kabinete besilankantiems klientams yra teikiama maitinimo paslauga.

 

Greitų ŽIV testų atlikimas.

Siekiant, ankstyvos ŽIV/AIDS diagnostikos kabinete "Pasitikėjimas" atliekami greiti ŽIV testai švirkščiamų narkotikų vartotojams, jų šeimų nariams bei visiems asmenims norintiems išsitirti dėl ŽIV infekcijos. Per ataskaitinį laikotarpį atlikti 108 ŽIV (ekspres) testai, iš jų - 49 ŠNV, savo noru besikreipiantys - 59 asmenys.

 

 • Reguliariai pasiektų ŠNV skaičius - 86.
 • Naujų ŠNV per paskutinį mėnesį skaičius - 14.
 • Per mėnesį išdalintų švirkštų skaičius - 5484.
 • Per mėnesį vienam ŠNV išdalintų švirkštų skaičius - 63,8.
 • Atliktų ŽIV testų skaičius - 108.
 • Teigiamų ŽIV testų skaičius - 1.
 • Gatvės (outreach) darbuotojų skaičius - 0.
 • Antrinis švirkštų/adatų keitimas - 7 asmenys.

Biudžetas

15,050.00 LTL

 

Back