Informacija apie projektą

Projekto pavadinimas

"ŽIV/AIDS prevencijos vykdymas tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų (ŠNV) Visagine"
Trukmė 2011 m. gegužės mėn. 10 d. - 2011 m. rugpjūčio mėn. 15 d.
Projekto tikslas ir uždaviniai

Vykdyti ŽIV/AIDS prevenciją tarp ŠNV Visagine  ir pagerinti tikslinį ŠNV informavimą.

Uždaviniai:

 1. Keisti ŠNV naudotus švirkštus/adatas į naujus, dalinti dezinfektantus- mažinant infekcijų perdavimo riziką per švirkštus ir adatas.
 2. Tirti narkotikų vartotojų bei kontaktinių asmenų  dėl ŽIV.
 3. Išplėsti rizikingų grupių asmenų pasinaudojimą kabinetu  pritraukiant 30 naujų klientų.
 4. Išlaikyti darbuotojų komandą.
 5. Vykdyti projekto viešinimą bei efektyvumo monitoringą.
Rezultatai

Projekto įgyvendinimo metu vykdytos veiklos:

1. Keisti naudoti švirkštai/adatos ir dalijami dezinfektantai ŠNV - mažinant infekcijų perdavimo riziką per švirkštus ir adatas.
2. Tirti narkotikų vartotojai bei kontaktiniai asmenys dėl ŽIV.
3. Pritraukti nauji rizikos grupių asmenys į kabinetą.
4. Personalas papildomai apmokytas paslaugų teikimo.
5. Vykdytas projekto viešinimas bei efektyvumo monitoringas.

 

 • Reguliariai pasiektų ŠNV skaičius (reguliarūs klientai) - 42;
 • Naujų ŠNV per paskutinį mėnesį skaičius (nauji klientai) -10;
 • Per mėnesį išdalintų švirkštų skaičius - 850;
 • Per mėnesį vienam ŠNV išdalintų švirkštų skaičius - 30;
 • Atliktų ŽIV testų skaičius - 124;
 • Teigiamų ŽIV testų skaičius - 1.

UNODC biudžetas

23,060.00 LTL

 

Atgal