Informacija apie projektą

Projekto pavadinimas

"Žalos mažinimo programa švirkščiamųjų narkotikų vartotojams (ŠNV) Kauno socialinių paslaugų centro Socialinių ligų ("žemo slenksčio") kabinete"
Trukmė 2011 m. gegužės mėn. 10 d. - 2011 m. rugpjūčio mėn. 15 d.
Projekto tikslas ir uždaviniai

Švirkščiamųjų narkotikų vartotojų (ŠNV) rizikingos elgsenos mažinimas.

Projekto uždaviniai:

 1. Gerinti esamų paslaugų kokybę Kauno miesto socialinių paslaugų centro Socialinių ligų ("žemo slenksčio") kabinete.
 2. Skatinti švirkščiamųjų narkotikų vartotojus naudotis prieinamomis sveikatos priežiūros ir socialinėmis paslaugomis, teikti žalos mažinimo paslaugas, vykdyti antrinį adatų ir švirkštų keitimą taškuose.
 3. Vertinti ir viešinti projektą.
Rezultatai

Projekto įgyvendinimo metu buvo vykdomos šios veiklos:

Teikiamos socialinio darbuotojo paslaugos, viso - 1131, iš jų:

 • Informavimas -15.
 • Konsultavimas - 261.
 • Motyvavimas - 18.
 • Tarpininkavimas, nukreipimas - 17.
 • Viso kontaktų skaičius su ŠNV - 820 (kabinete).
 • Viso klientų ŠNV - 112 (kabinete).
 • Reguliarūs klientai 88 (kabinete).
 • Nauji ŠNV - 30 (kabinete).
 • Pakartotinai apsilankę - 82 (kabinete).

Bendrosios praktikos slaugytojos paslaugos:

 • Apsilankymai - 535.
 • Klientai - 219 (iš jų - 145 nauji).
 • Žaizdų perrišimas, dezinfekcija - 295 kartai.
 • Kraujo ėmimas - 122 kartus.
 • Konsultacijų prieš kraujo ėmimą dėl ŽIV - 122.
 • Medikamentų išdavimas pagal poreikį - 118 kartų.

Taip pat teikiamos socialinio darbuotojo "mobilios paslaugos" taškuose: projekto metu 8-iuose "taškuose" pasiekta 96 ŠNV. Tikėtina, kad dauguma nauji klientai. Visi informuoti, konsultuoti, išdalinta lankstinukų su informacija apie ŽIV, virusinius hepatitus, LPI, saugesnį vartojimą,  nemokamą ir anonimišką testavimą dėl ŽIV, naudojant greitus testus Kauno socialinių ligų kabinete ir kitas mūsų teikiamas paslaugas.

Įgyvendinant projektą įsigytos priemonės, reikalingos paslaugų teikimui bei informacija apie projektą skelbiama Kauno miesto socialinių paslaugų centro svetainėje www.kaunospc.lt bei Kauno miesto savivaldybės svetainėje www.kaunas.lt.

 • Reguliariai pasiektų ŠNV skaičius - 88 ŠNV, apsilankiusių ŽSK dažniau nei kartą per mėnesį projekto laikotarpio metų. Per atsiskaitomąjį laikotarpį "taškuose" per 8 savanorius pasiektas 96 ŠNV.
 • Naujų ŠNV per paskutinį mėnesį skaičius (nauji klientai) - 30 naujų ŠNV.
 • Per mėnesį išdalintų švirkštų skaičius - 5346.
 • Per mėnesį vienam ŠNV išdalintų švirkštų skaičius - 25,7.
 • Atliktų ŽIV testų skaičius - 122.
 • Teigiamų ŽIV testų skaičius - 1.
 • Gatvės (outreach) darbuotojų skaičius - 1.
 • Antrinis švirkštų/adatų keitimas - 8 asmenys.

UNODC biudžetas

20,400.00 LTL

 

Atgal