Informacija apie projektą

Projekto pavadinimas

"Žalos mažinimo paslaugų Kėdainių rajone plėtra ir priimtinumo bendruomenėje didinimas"
Trukmė 2011 m. kovo mėn. 15 d. - 2011 m. liepos mėn. 15 d.
Projekto tikslas ir uždaviniai

Gerinti žalos mažinimo paslaugų prieinamumą Kėdainių rajone ir didinti šių paslaugų priimtinumą bendruomenėje.

Uždaviniai:

 1. Suaktyvinti švirkštų / adatų keitimo, dezinfekcinių ir prevencijos priemonių dalinimo paslaugas per gatvės darbuotojus ir ŠNV - farmakoterapijos dalyvius padidintos rizikos vietose.
 2. Teikti žalos mažinimo paslaugas į Kėdainių policijos areštinę patekusiems asmenims.
 3. Įgyvendinti žalos mažinimo advokacijos priemones susitikimuose su teisėsaugos institucijų bei savivaldybės  darbuotojais, politikais.
Rezultatai

Pirmajame projekto įgyvendinimo etape pagrindinis dėmesys buvo sutelktas į vieną strateginę kryptį - žemo slenksčio paslaugų teikimo suaktyvinimą regione: adatų / švirkštų keitimas, dezinfekcijos priemonių ir prezervatyvų dalijimas, sveikatos mokymas, konsultacinė pagalba, ŽIV ir kitų užkrečiamų ligų testų atlikimas, prieš / po testinis konsultavimas). Kaip ir buvo numatyta projekto veiklose vykdytojai koncentravosi į mobilių (per gatvės darbuotojus) "outreach" paslaugų išplėtimą tikslinės grupės būriavimosi ir / ar gyvenamosiose vietose, siekiant užmegzti kuo daugiau naujų kontaktų su ŠNV ir kuo anksčiau išaiškinti naujus ŽIV užsikrėtimo atvejus.

Siekiant suaktyvinti švirkštų / adatų keitimo, dezinfekcinių ir prevencijos priemonių dalinimo paslaugas per gatvės darbuotojus ir ŠNV padidintos rizikos vietose:

 1. Darbuotojai lankėsi visose (pagal policijos pateiktus duomenis) rizikos vietose narkotinių medžiagų vartojimo aspektu Kėdainių rajone, kurių buvo nurodyta 7.
 2. Ieškodami galimybių įtraukti pačius ŠNV į žemo slenksčio paslaugų teikimą, Kėdainių PSPC "outreach" paslaugas teikiantys darbuotojai susitiko su farmakoterapijos programos dalyviais ir diskutavo apie ŠNV poreikius Kėdainių rajone, epidemiologinę situaciją ir infekcinių ligų profilaktiką. Kai kurie farmakoterapijos pacientai sutiko tarpininkauti palaikant ryšį su žemo slenksčio paslaugų gavėjais, t.y. šie asmenys padeda organizuoti susitikimus su ŠNV jų gyvenamojoje aplinkoje.
 3. Lankomose vietose darbuotojai keitė adatas/švirkštus, dalino dezinfekcines priemones, prezervatyvus  ir kt., buvo atlikti ŽIV testai.
 4. ŠNV ir jų aplinkos asmenys buvo informuojami apie teikiamas žemo slenksčio paslaugas ir gydymo nuo priklausomybes galimybes (pokalbiai, lankstinukai).
 5. Parengtas rizikos vietų narkotinių medžiagų vartojimo aspektu Kėdainių rajone žemėlapis, kuris pristatytas viešinimo renginių metu bendradarbiavimo partneriams ir kitiems suinteresuotiems asmenims.

 

Siekiant teikti žalos mažinimo paslaugas į Kėdainių policijos areštinę patekusiems asmenims, socialinis darbuotojas susitiko su atsakingu Policijos pareigūnu ir aptarė tolimesnio sėmingo dialogo aspektus: kaip organizuoti ŽIV  (šiuo metu baigiama spręsti vadovų lygmenyje organizacinė tokios paslaugos teikimo pusė - kas turi atlikti tyrimą) ir kt. testų atlikimą į areštinę patekusiems asmenims, pageidaujant ŠNV - taikyti farmakoterapiją. Organizuota akcija, kurios metu atlikti momentiniai ŽIV testai tuo metu esantiems (ir sutinkantiems juos atlikti) asmenims (6) bei kai kuriems areštinės pareigūnams (2). ŽIV teigiamų nenustatyta.

Siekiant įgyvendinti žalos mažinimo advokacijos priemones susitikimuose su teisėsaugos institucijų bei savivaldybės darbuotojais, politikais, organizuoti renginiai, kuriuose dalyvavo 30 asmenų.

Renginių dalyviai Kėdainių rajono savivaldybės tarybos nariai, ŽIV prevencijos, socialinio darbo specialistai ir medikai diskutavo apie žalos mažinimo programų kokybę ir veiksmingumą, pasiektus rezultatus ir iškylančias problemas.

 

 • Reguliariai pasiektų ŠNV skaičius - 6.
 • Naujų ŠNV skaičius - 14.
 • Per ataskaitinį laikotarpį išdalintų švirkštų skaičius - 461.
 • Per ataskaitinį laikotarpį vienam ŠNV išdalintų švirkštų skaičius -23
 • Atliktų ŽIV testų skaičius - 41.
 • Teigiamų ŽIV testų skaičius - 2.
 • Gatvės (outreach) darbuotojų skaičius - 2.
 • Antrinis švirkštų/adatų keitimas - 2 asmenys.

UNODC budžetas

6,100.00 LTL

 

Atgal