Informacija apie projektą

Projekto pavadinimas

"Farmakoterapijos metadonu bei adatų ir švirkštų keitimo programų advokacija"
Trukmė 2011 m. gegužės mėn. 10 d. - 2011 m. rugsėjo mėn. 30 d.
Projekto tikslas ir uždaviniai

Farmakoterapijos metadonu bei adatų ir švirkštų keitimo programų advokacija.

Uždaviniai:

  1. Padidinti informuotumą ir žinias bei keisti neigiamas nuostatas apie farmakoterapiją bei adatų ir švirkštų programas tarp šių grupių: žiniasklaidos atstovų, bažnyčios atstovų, bendrosios visuomenės.
  2. Pristatyti Jungtinių Tautų Narkotikų ir nusikalstamumo biuro projekto ,,ŽIV/AIDS prevencija ir gydymas tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų ir nuteistųjų Lietuvoje, Latviijoje ir Estijoje 2007 - 2010 m. rezultatus žiniasklaidos ir bažnyčios atstovams ir bendrajai visuomenei. (toliau - Projektas).
Rezultatai

Projekto įgyvendinimo metu atnaujintas ir praplėstas socialinėmis ir sveikatos temomis pranešimus rengiančių žurnalistų, temų redaktorių sąrašas, užmegzti kontaktai su jais. Farmakoterapijos temos aktualumas ir problematika pristatyti 16 žiniasklaidos priemonių atstovams.

Padidintas susitikimuose dalyvavusių žurnalistų informuotumas, pagerintas jų supratimas apie žalos mažinimo programas. Užmegzti bendradarbiavimo ryšiai su susitikimuose dalyvavusiais žurnalistais.

Taip pat su Lietuvos žurnalistų sąjunga ir Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos nariais sutarta dėl egzistuojančios žurnalistinės etikos problemos, rengiant pranešimus žalos mažinimo tema; sutarta dėl bendradarbiavimo, gerinant žurnalistinio darbo šios temos lauke kokybę, veiksmingiau įgyvendinant Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso nuostatas.

Parengti ir išplatinti 3 pranešimai spaudai, parengta informacinė - edukacinė medžiaga 3 temomis. Žiniasklaidoje žymiai padaugėjo profesionaliau parengtų pranešimų farmakoterapijos metadonu tema.

UNODC biudžetas

22,540.00 LTL

 

Atgal