Informacija apie projektą

Projekto pavadinimas

"ŽIV/AIDS ir narkotikų vartojimo prevencijos tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojams (ŠNV) gerinimas"
Trukmė 2011 m. balandžio mėn. 01 d. - 2011 m. liepos mėn. 10 d.
Projekto tikslas ir uždaviniai

Projekto tikslas - suteikti žinių moterims, turinčioms priklausomybę narkotinėms medžiagoms, apie ŽIV/AIDS ir gebėjimų išvengti rizikos užsikrėsti per kraują plintančiomis infekcijoms.

Uždaviniai:

  • Parengti tikslinę ŠNV švietimo bei informavimo programą.
  • Įgyvendinti tikslinę ŠNV švietimo bei informavimo programą.
  • Vykdyti programos monitoringą ir vertinimą.
Rezultatai

Projekto metu parengta ir įgyvendinta tikslinė ŠNV švietimo bei informavimo programa.

Sudarytos 3 dalyvių grupės, kuriose dalyvavo 29 asmenys. Projekto metu buvo surengta 18 visų dalyvių grupių susitikimai šiomis temomis:

  1. Įvadas, supažindinimas su žalos mažinimo programa.
  2. Saugesnio narkotikų vartojimo būdai.
  3. Diskusija ir pratimai saugesnių lytinių santykių tema.
  4. Faktų apie ŽIV/AIDS tyrinėjimas.
  5. Higienos klausimai (užsikrėtimas ŽIV, hepatitais).
  6. Pabaiga, gautų žinių aptarimas.

 

Vykdytas programos monitoringas ir vertinimas. Po kiekvieno susitikimo pildomos mokymo dalyvių anketos, susitikimų ataskaitos formos, vertinami atsiliepimai, pageidavimai.

UNODC budžetas

9,960.00 LTL

 

Atgal