Atrinktos penkios Lietuvos organizacijos Jungtinių Tautų Narkotikų ir nusikalstamumo biuro finansinei paramai gauti

(paskelbta 07/08/2008)

 

Jungtinių Tautų Narkotikų ir nusikalstamumo biuras (toliau - UNODC) informuoja atrinkęs penkias Lietuvos organizacijas, kurių įgyvendinamiems ŽIV/AIDS prevencijos projektams 2008/2009 metais bus skiriama UNODC finansinė parama. Projektų paraiškas vertino ekspertai, atstovaujantys pagrindinius UNODC partnerius Lietuvoje: LR sveikatos apsaugos ministeriją, Narkotikų kontrolės departamentą prie LR Vyriausybės, Kalėjimų departamentą prie LR teisingumo ministerijos, Lietuvos AIDS centrą ir Vilniaus priklausomybės ligų centrą. Trys finansuojami projektai skirti opioidų farmakoterapijos gydymo vietų įsteigimui bei paslaugų teikimo pradžiai Šiauliuose, Šilutėje bei Mažeikiuose, vienas žalos mažinimo paslaugų gerinimui bei plėtrai Kauno mieste ir vienas projektas skirtas mažinti narkotinių medžiagų žalą Visagino mieste bei psichologiniam-socialiniam darbui su nuteistaisiais Marijampolės pataisos namuose. Atrinkti projektai bei juos įgyvendinančios organizacijos:

  • VšĮ Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centro psichikos sveikatos centro projektas "ŽIV ir AIDS prevencija tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų";
  • UAB ,,Šilutės psichikos sveikatos ir psichoterapijos centras" projektas "ŽIV/AIDS prevencija tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų bei jų priežiūra Šilutės rajone";
  • UAB ,,Mažeikių psichinės sveikatos centras" projektas "ŽIV/AIDS prevencija ir priežiūra tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų Mažeikių mieste ir rajone";
  • Kauno miesto socialinių paslaugų centro projektas "Narkotinių ir psichotropinių medžiagų žalos mažinimo programa Kauno socialinių paslaugų centro Socialinių ligų (,,žemo slenksčio" paslaugų) kabinete";
  • Labdaros ir paramos fondas ,,Vilties švyturys" projektas "Narkotinių medžiagų žalos mažinimas bei psichologinis-socialinis darbas su nuteistaisiais".

 

2008 m. UNODC naujų projektų įgyvendinimui Lietuvoje skirs 488 900, 00 Lt. Viso pirmojo kvietimo metu UNODC biuras Lietuvoje gavo 8 paraiškas. Antrasis kvietimas teikti paraiškas finansinei paramai gauti bus skelbiamas šių metų spalio mėn. UNODC finansinės paramos tikslas - gerinti paslaugų kokybę švirkščiamųjų narkotikų vartotojams, lankantiems žemo slenksčio kabinetus, naujų opioidinės priklausomybės farmakoterapijos vietų įkūrimui, skirtų asmenims priklausomiems nuo opioidų vartojimo ir teikti motyvavimo ir konsultavimo paslaugas nuteistiesiems, priklausomiems nuo psichotropinių medžiagų ir esantiems laisvės atėmimo vietose.

2007 m. tokia UNODC finansine parama pasinaudojo 13 paslaugų teikėjų, kuriems buvo skirta 740 540,00 Lt žalos mažinimo programoms įgyvendinti:

  • 8 adatų ir švirkštų keitimo programoms Alytuje, Druskininkuose, Klaipėdoje, Mažeikiuose ir Vilniuje;
  • 2 naujoms vietoms, skirtoms metadono pakaitiniam gydymui, įsteigti Telšiuose ir Kėdainiuose;
  • 3 projektams, skirtiems darbui su tiksline grupe: nuteistaisiais ir asmenims, išėjusiems iš laisvės atėmimo vietų Alytaus ir Vilniaus antruosiuose pataisos namuose, bei Šiaulių tardymo izoliatoriuje.

 

Atgal į naujienas