Pasikeitimo patirtimi vizitas Ukrainoje

(paskelbta 29/09/2009)

 

2009 m. liepos 20-23 d. Jungtinių Tautų Narkotikų ir nusikalstamumo biuro (toliau UNODC) Projekto biuro Baltijos šalims atstovai bei specialistai iš Lietuvos ir Latvijos organizacijų, teikiančių paslaugas švirkščiamųjų narkotikų vartotojams (toliau ŠNV) bendruomenėje, lankėsi Kijeve ir Rovne (Ukraina). Vizito dalyviai siekė išsamiai susipažinti su Tarptautinio ŽIV/AIDS Aljanso Ukrainoje vykdomu projektu, kurio pagrindinis tikslas - pasiekti bei apmokyti žalos mažinimo programose nedalyvaujančius ŠNV, naudojant lygių įtraukimo intervencijos metodą (peer driving intervention - PDI).

Programos vadovė Aleksandra Datsenko vizito dalyviams išsamiai pristatė lygių įtraukimo intervencijos (toliau LĮI) metodą, bei organizavo išvyką į Rovno AIDS centrą, kuriame buvo suteikta galimybė praktiškai stebėti vykdomą projektą - susitikti su programos dalyviais ir vykdytojais. Pasikeitimo patirtimi vizito tikslas - pritaikyti LĮI metodą Baltijos šalyse, siekiant padidinti paslaugų prieinamumą labiausiai pažeidžiamai visuomenės grupei. Pastaroji, net tuomet, kai žalos mažinimo paslaugos yra teikiamos, dažnai vengia jomis naudotis, bijodama stigmos ir diskriminacijos.. Atsižvelgiant į šio metodo efektyvumą Ukrainoje, planuojamas jo įdiegimas praktikoje Baltijos šalyse, todėl š.m. lapkričio mėn. Siguldoje (Latvija) organizuojamas seminaras Lietuvos ir Latvijos žemos slenksčio paslaugų teikėjams apie šio metodo įgyvendinimą bendruomenėje.

 

Apie LĮI

Lygių įtraukimo intervencijos metodo tikslas - lygių grupės švietėjų pagalba suteikti ŠNV kokybiškos informacijos apie ŽIV/AIDS ir įtraukti juos į žalos mažinimo programas.

 

LĮI metodą sudaro:

  • ŠNV verbavimas apklausai ir apmokymas;
  • ŠNV sveikatos švietimas ŽIV/AIDS prevencijos tema;
  • ŠNV mokymas perteikti informaciją lygių grupės nariams;
  • Informacijos apie paslaugas suteikimas;
  • Skatinimas savanoriškai atlikti ŽIV testą.

Pagrindiniai metodo principai - savanoriškumas ir anonimiškumas. Klientai yra mokomi teikti informaciją apie ŽIV, hepatitų A, B ir C plitimo būdus, ŽIV infekcijos lango periodą, dvigubą užsikrėtimą, narkotikų vartojimo pavojus, saugesnį lytinį elgesį, pagalbą perdozavus, ŽIV testavimo svarbą ir teikiamas paslaugas ŠNV.

Sutikusieji apmokyti lygių grupės narius už šį darbą yra skatinami materialiai, tačiau gaunama suma priklauso nuo apmokyto asmens teisingai atsakytų testo klausimų skaičiaus, kas didina suinteresuotumą kuo išsamiau perteikti žinias.

LĮI metodo Ukrainoje rezultatai labai įspūdingi: pradėjęs veiklą 2007 m., per gegužės-spalio mėn. penkiuose miestuose projektas pasiekė ir sveikatos informacijos apmokė 2 273 naujus, niekada žalos mažinimo programose nedalyvavusius ŠNV, 2008 m. per tą patį laikotarpį 15-oje miestų - 9 005 ŠNV, 2008 m. lapkritį- 2009 balandį 17-oje miestų - virš 13 000 naujų ŠNV.

 

Atgal į naujienas