Mokslinis-praktinis seminaras "Priklausomybės nuo opioidų gydymo metadonu metodikos pristatymas"

(paskelbta 01/06/2009)

 

2009 m. gegužės 7 d. Kaune mokslinio-praktinio seminaro metu pristatyta "Priklausomybės nuo opioidų gydymo metadonu metodika". Seminarą organizavo Jungtinių Tautų Narkotikų ir nusikalstamumo biuras (UNODC) kartu su Vilniaus Universitetu, Lietuvos psichiatrų asociacija, Vilniaus universiteto Psichiatrijos klinika ir Vilniaus priklausomybės ligų centru. Metodikos pristatyme dalyvavo apie 50 specialistų iš Sveikatos apsaugos ministerijos, mokslininkai ir praktikai iš priklausomybės ligų bei psichikos sveikatos centrų. Priklausomybės nuo opioidų gydymo metadonu protokolą parengė Lietuvos specialistai, komentarus ir pastabas pateikė Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) ekspertai.

Renginio pradžioje dalyvius pasveikino Sveikatos apsaugos ministerijos asmens sveikatos departamento vyr. specialistė Andžela Slušnienė. UNODC regioninio projekto vadovė Signe Rotberga aptarė pagrindinius projekto "ŽIV/AIDS prevencija ir priežiūra tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų bei nuteistųjų Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje" tikslus ir pasiektus rezultatus. Priklausomybės nuo opioidų gydymo metadonu protokolą pristatė Vilniaus priklausomybės ligų centro direktorius doc. Emilis Subata ir Vilniaus universiteto psichiatrijos klinikos vadovė doc. Vita Danilevičiūtė. Seminaro metu buvo pasidalinta patirtimi, teikiant farmakoterapijos paslaugas, pristatyti atvejų pavydžiai.  Dalyviams  pristatytas ir išdalintas projekto rėmuose parengtas edukacinis leidinys "Asmenų, sergančių priklausomybe nuo opioidų diagnostika, medikamentinis gydymas ir socialinė pagalba".

 

Atgal į naujienas