Tarptautinė konferencija "Sveikatos apsauga kalinimo įstaigose"

(paskelbta 21/12/2009)

 

2009 m.   spalio  mėn.  29-31 d.   UNODC   Projekto biuras  Baltijos    šalims  parėmė  trijų   Baltijos  valstybių   delegacijos  dalyvavimą   tarptautinėje konferencijoje    "Sveikatos   apsauga   kalinimo įstaigose:   kas   veiksmingai   veikia   pagrindinių užkrečiamų   ligų   prevencijoje   ir   kontrolėje kalėjimuose",    vykusioje   Madride,   Ispanijoje. Konferenciją   organizavo   vyriausybinės    (Ispanijos sveikatos   ir   vartojimo   ministerija,    Ispanijos   vidaus   reikalų   ministerija),    nevyriausybinės (EFEW, Sainsbury   Foundation),   regioninės   bei   tarptautinės  organizacijos   (EMCDDA,   PSO-EURO   ir  UNODC).  Renginyje   dalyvavo    daugiau   nei   300  svečių  iš  65 šalių.   Ispanija   konferencijos  organizavimui    buvo   pasirinkta   atsižvelgiant    į  tai, jog   ši   šalis   sėkmingai  sprendžia   sudėtingus  sveikatos   apsaugos   kalinimo  įstaigose   klausimus, ypač  tuos,   kurie   susiję   su  narkotinių   ir  psichotropinių   medžiagų   vartojimu. .......

Padidinti

Iš kairės:  Remigijus Gliaudelis,  Evija Dompalma, Valērijs Sergejevs,  Regina Fedosejeva,  Signe Rotberga

Pagrindinis konferencijos tikslas - plenarinių sesijų ir darbo grupių metu pristatyti bei aptarti priklausomybės nuo narkotikų, ŽIV/AIDS, tuberkuliozės, hepatito C, lytiniu keliu plintančių bei kitų infekcinių ligų prevenciją bei gydymą kalinimo įstaigose; bei pasidalinti gerąja patirtimi teikiant sveikatos apsaugos paslaugas kalėjimuose.

Konferencijos metu Latvijos Respublikos kalėjimų administracijos Sveikatos skyriaus viršininkė Regina Fedosejeva pristatė tuberkuliozės kontrolę Latvijos kalinimo įstaigose bei analizavo pasaulio ekonominės krizės įtaką sveikatos apsaugai Latvijos kalėjimuose. Lietuvos Respublikos Kalėjimų departamento prie LR Teisingumo ministerijos Sveikatos priežiūros tarnybos viršininkas Vladas Kasperūnas renginio dalyvius supažindino su ŽIV/AIDS, virusinių hepatitų bei tuberkuliozės epidemiologine situacija Lietuvos kalinimo įstaigose.

Pagrindinis konferencijos dokumentas - Madrido Rekomendacija - buvo pristatyta galutinėje plenarinėje sesijoje. Šiuo metu dėl šio dokumento vyksta galutinis konsultacijų etapas.

Daugiau informacijos apie konferenciją rasite:

http://www.prisonhealthconference2009.com/

 

Daugiau informacijos sveikatos apsaugos kalinimo įstaigose klausimais rasite Pasaulio sveikatos organizacijos svetainėje:   http://www.euro.who.int/prisons/publications/20050610_1

 

Tezės:


Atgal