Atrinkta dešimt Lietuvos organizacijų Jungtinių Tautų Narkotikų ir nusikalstamumo biuro finansinei paramai gauti

(paskelbta 05/02/2009)

 

2008 m. gruodžio mėn. atrinkta dešimt Lietuvos organizacijų, kurių įgyvendinamiems ŽIV/AIDS prevencijos projektams 2009 metais bus skiriama UNODC finansinė parama. Projektų paraiškas vertino ekspertai, atstovaujantys pagrindinius UNODC partnerius Lietuvoje: LR sveikatos apsaugos ministeriją, Narkotikų kontrolės departamentą prie LR Vyriausybės, Kalėjimų departamentą prie LR teisingumo ministerijos, Lietuvos AIDS centrą ir Vilniaus priklausomybės ligų centrą.

Šio kvietimo teikti projektų paraiškas metu UNODC biuras Lietuvoje gavo viso 17 paraiškų. Dešimt iš jų nuspręsta remti, o dar dviejų paraiškų finansavimo klausimas paaiškės artimiausiu metu, atlikus poreikių vertinimus planuojamų projektų vietose bei įvertinus finansavimo galimybes. Trys nauji projektai yra skirti ŽIV prevencijai 8 kalinimo įstaigose: Alytaus pataisos namuose, Laisvės atėmimo vietų ligoninėje, Kauno tardymo izoliatoriuje, Lukiškių tardymo izoliatoriuje - kalėjime, Panevėžio moterų pataisos namuose, Pravieniškių gydymo ir pataisos namuose, Šiaulių tardymo izoliatoriuje, Vilniaus 2-uose pataisos namuose. Vienas projektas skirtas farmakoterapijos paslaugų plėtrai bei vienas žalos mažinimo paslaugų vystymui Klaipėdos mieste. Tuo tarpu net penki nauji projektai skirti švirkštų ir adatų keitimo programų plėtrai ir vystymui: tęsiami projektai Alytuje, Druskininkuose, Telšiuose ir Vilniuje, bei pradedama nauja švirkštų ir adatų keitimo programa Visagino mieste. Atrinkti projektai bei juos įgyvendinančios organizacijos:

  • Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Alytaus komiteto socialinių ligų anoniminio konsultavimo kabineto ,,Pasitikėjimas" projektas "Padėk sau ir kitiems";
  • Klaipėdos priklausomybės ligų centro projektas "ŽIV/AIDS prevencijos, priežiūros ir gydymo paslaugų plėtra tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų Klaipėdos mieste";
  • Visuomeninės organizacijos ,,Pozityvus gyvenimas" projektas "Žinių apie ŽIV/AIDS ir gydymą didinimas kalinių ir narkotikų vartotojų tarpe";
  • VšĮ "Pusiaukelis" projektas "ŽIV/AIDS prevencijos stiprinimas";
  • Labdaros ir paramos fondo ,,KRIS-Šiaurės vakarų Lietuvoje" projektas "Padidinimas naudojimusi socialinėmis ŽIV/AIDS prevencijos ir žalos mažinimo paslaugomis tarp įkalintų ir bausmę atliekančių asmenų";
  • VšĮ Socialinių rizikų prevencijos centras projektas "ŽIV infekuotų asmenų gyvenimo kokybė laisvės atėmimo vietose";
  • ŽIV ir AIDS paveiktų moterų bei jų artimųjų asociacijos "DEMETRA" projektas "Būkime sveiki 2";
  • Pagalbos kenčiantiems nuo narkomanijos, AIDS sergantiems ir ŽIV viruso nešiotojams draugijos projektas "ŽIV/AIDS prevencija tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų, jų šeimos narių ir partnerių Druskininkuose";
  • Visagino socialinių paslaugų centro projektas "ŽIV/AIDS prevencija tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų bei jų priežiūra Visagino savivaldybėje";
  • UAB "Žemaitijos psichikos sveikatos centras" projektas "Paslaugų tinklo švirkščiamųjų narkotikų vartotojams (ŠNV) sukūrimas ir paslaugų plėtimas Telšių rajone".

 

Atgal į visas naujienas