Lietuvos ir Latvijos geroji praktika pristatyta tarptautinėje konferencijoje

(paskelbta 27/07/2010)

 

2010 m. birželio 24-25 d. vykusios 2-osios "Connections" konferencijos "Narkotikai, alkoholis ir kriminalinis teisingumas: intervencijų etika, efektyvumas ir ekonomiškumas" metu buvo pristatytos naujos Lietuvos ir Latvijos ŽIV prevencijos intervencijos. Cesis nepilnamečių kolonijos (Latvia) socialinė darbuotoja Natālija Praliča informavo konferencijos dalyvius apie plėtojamą partnerystę tarp įvairių susijusių institucijų ir organizacijų, siekiant užtikrinti švietimą ŽIV ir narkotikų vartojimo temomis jauniesiems įstatymų pažeidėjams. Sveikatos priežiūros tarnybos prie LR Vidaus reikalų ministerijos (Lietuva) viršininko pavaduotojas Kęstutis Petrauskas pristatė farmakoterapijos metadonu tęstinumo užtikrinimo tvarką policijos areštinėse. Abi šias intervencijas parėmė UNODC projektas "ŽIV/AIDS prevencija ir priežiūra tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų bei nuteistųjų Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje".

Konferencijoje dalyvavo sveikatos, socialinės priežiūros ir narkotikų vartotojų organizacijų atstovai bei paslaugų gavėjai, taip pat probacijos įstaigų personalas, policijos bei kalinimo įstaigų darbuotojai ir vadovai, akademinės bendruomenės bei nevyriausybinių organizacijų atstovai. Konferencijos metu buvo pristatytos įvairios intervencijos ir gydymo metodai: nuo žalos mažinimo iki gydymo be vaistų bei aptarta kaip geriausiai ir efektyviausiai suderinti šiuos skirtingus būdus.

Pagrindinės konferencijos temos buvo:

  • Prieinamumas ir ekvivalentiškumas - kokias teises turi narkotikų vartotojai, jie "pacientai ar kaliniai"?
  • Įrodymai ir efektyvumas - kas iš tiesų efektyvu ir kaip tai parodyti?
  • Paslaugų gavėjai ir paslaugų įvairovė - kas lemia kokios paslaugos ir kokiems asmenims yra teikiamos, kaip užtikrinti "informuotą sutikimą" bei ar galimos priverstinės paslaugos/procedūros?
  • Koks paslaugų gavėjų vaidmuo paslaugų pasirinkime ir teikime?

Daugiau informacijos apie konferenciją bei pranešimus rasite interneto svetainėje adresu: http://www.connectionsproject.eu/conference2010.

.

Iš kairės į dešinę: Sveikatos priežiūros tarnybos prie LR Vidaus reikalų ministerijos (Lietuva) viršininko pavaduotojas Kęstutis Petrauskas ir Cesis nepilnamečių kolonijos (Latvia) socialinė darbuotoja Natālija Praliča.

 

Kęstutis Petrauskas pristato farmakoterapijos metadonu tęstinumo užtikrinimo tvarką Lietuvos policijos areštinėse
Atgal

 

Slide 1
PROVISION OF METHADONE MAINTENANCE THERAPY IN POLICE CUSTODY CENTRES IN LITHUANIA